Ile kosztuje sprowadzenie auta z zagranicy?

Jeśli chciałbym sprowadzić auto z np. Włoch, jakie byłyby tego koszty?

Pierwszą opłatą, jaka czeka na osobę chcącą sprowadzić pojazd z zagranicy, jest akcyza. Płaci się ją według ceny nabycia pojazdu. Dokumentem potwierdzającym cenę zakupu pojazdu jest umowa kupna/sprzedaży lub faktura zakupu. Stawka podatku zależy od wieku auta – im samochód jest starszy, tym akcyza jest większa. Za nowe auto, czyli do dwóch lat, którego pojemność silnika nie przekracza 2000 cm3 akcyza wynosi 3,1 proc. od ceny nabycia. Auta starsze niż 8-letnie objęte są maksymalną akcyzą w wysokości 65 proc.

Po zapłacie akcyzy osoba sprowadzająca pojazd musi uzyskać zaświadczenie, że rzeczywiście uiściła akcyzę. Zaświadczenie to jest potrzebne do zarejestrowania samochodu w urzędzie komunikacji. Koszt to 5 zł za wniosek o jego wydanie oraz 11 zł za zaświadczenie. Osoba sprowadzająca pojazd musi też uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie, że kupiony samochód jest zwolniony z VAT. Koszt to 150 zł. Niezbędne jest przetłumaczenie na język polski dokumentów auta uzyskanych od sprzedawcy. Tłumaczenie wszystkich dokumentów to koszt ok. 200 zł. Potrzebne jest też badanie techniczne – koszt ok. 169 zł.

Kolejnym kosztem jest opłata recyklingowa 500 zł i można już rejestrować auto w wydziale komunikacji. W wydziale komunikacji należy zapłacić 75 zł za wyrobienie książki pojazdu. Kolejnym wydatkiem jest opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną. Organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75,50 zł, w tym za dowód rejestracyjny – 48 zł, komplet nalepek legalizacyjnych – 11 zł i za nalepkę kontrolną – 16,50 zł. Tablice rejestracyjnych to koszt ok. 80 zł, w przypadku tablic tymczasowych – 30 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr 133 poz. 1123 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych (Dz.U. Nr 30 poz. 376 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz.U. Nr 59 poz. 421 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2005 r. Nr 25 poz. 202).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*