Jak wyliczyć długość urlopu wypoczynkowego?

Pierwsza umowa o pracę (pół etatu) trwała od 1 grudnia r. do 30 kwietnia 2008 r. Kolejna dotyczy okresu od 1 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Czy należy mi się urlop wypoczynkowy? Jak wyliczyć jego długość?

Na wstępie należy podkreślić, że pracownik przepracuje cały rok pomimo faktu, że umowa została podzielona na dwa okresy. Okresy tej umowy powinny zostać zsumowane, co w rezultacie daje nam rok pracy.

Zgodnie z art. 154. § 1. wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
  • szkoły policealnej – 6 lat,
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Podstawa prawna

: Ustawa – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*