Maleje bezrobocie

Powoli poprawia się sytuacja na polskim rynku pracy. Bezrobocie w kwietniu wynosiło 12,9%, podczas gdy w marcu było o 0,4% wyższe – informuje Główny Urząd Statystyczny. Jednak w dalszym ciągu bezrobocie jest wyższe niż przed rokiem w tym sam czasie. W kwietniu 2011 roku wynosiło 12,8%.

Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu kwietnia 2012 roku wyniosła około 2 milionów 70 tysięcy osób i była niższa niż przed miesiącem o prawie 70 tysięcy osób.

W stosunku do marca 2012 roku, spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w: lubuskim (o 4,3%), podkarpackim i świętokrzyskim (po 4,2%) oraz warmińsko-mazurskim (o 4,0%). W porównaniu z kwietniem 2011 roku bezrobocie zwiększyło się w 10 województwach, najbardziej znaczący wzrost odnotowano w województwach: łódzkim (o 5,6%), małopolskim (o 3,4%), mazowieckim i śląskim (po 3,0%). W województwie kujawsko-pomorskim liczba bezrobotnych nie zmieniła się, natomiast w pięciu pozostałych województwach liczba bezrobotnych spadła.

Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach: warmińsko-mazurskim (20,4%), zachodniopomorskim (17,9%), kujawsko-pomorskim (17,4%), lubuskim i podkarpackim (po 15,7%) oraz świętokrzyskim (15,4%).

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*