Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Wnioski o subwencję z PFR do końca tygodnia. Maksymalna kwota dla prowadzących działalność gospodarczą to 324 tys. zł

Tylko do końca tygodnia mogą składać wnioski o subwencję firmy zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Według danych przedstawionych przez Polski Fundusz Rozwoju do tej pory z pomocy skorzystało w sumie ponad 42 tys. przedsiębiorstw. Maksymalna kwota wsparcia dla mikrofirm wynosi 324 tys. zł.

Fot. YAY Foto

Łączna kwota, która trafiła na konta firm od startu Tarczy Finansowej 2.0 wyniosła na dzień 23 luty 6,25 mld zł. Tylko wczoraj pomoc uzyskało kolejne 700 przedsiębiorstw.

Jeszcze do końca tego tygodnia można składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej 2.0. Do tej pory ze wsparcia skorzystało już m. in.: prawie 12 tys. restauracji i placówek gastronomicznych, 2 668 hoteli oraz 1 829 obiektów noclegowych. Wszystkich firm z pomocą jest już 42 140 i otrzymały łącznie 6,25 mld zł. – poinformował Polski Fundusz Rozwoju odpowiadający za przyjmowanie wniosków, weryfikację i wypłatę środków. Tylko wczoraj wsparcie uzyskało 701 przedsiębiorstw na łączną kwotę 91 mln zł.

45 kodów PKD uprawniających do subwencji z PFR

Tarczę Finansową 2.0 premier Mateusz Morawiecki ogłosił pod koniec listopada. Wsparcie przeznaczone jest dla wybranych branż najmocniej poobijanych przez obostrzenia związane z koronawirusem. Początkowo o subwencję w ramach tarczy finansowej 2.0 mogły się ubiegać firmy z 38 kodów PKD. Zaktualizowana lista branż uprawniających do ubiegania się o subwencję zawiera 45 kodów PKD. Najnowsze branże dołączone do listy to: sprzedaż hurtowa odzieży, działalność klubów sportowych, nauka języków obcych, sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych, prawnie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich, produkcja filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, dystrybucja filmów, nagrań i programów telewizyjnych oraz nagrania dźwiękowe i muzyczne.

84 tys. zł – tyle otrzymuje średnio mikrofirma (do 9 zatrudnionych osób) z Tarczy Finansowej 2.0. 575 tys. zł – tyle otrzymuje średnio MSP (10-249 osób)

Wsparcie w przypadku firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników tarcza finansowa z PFR zakłada udzielanie pomocy podmiotów, które za rok 2019 wykażą przychody bądź sumę bilansową nie przekraczające 2 mln euro. Jednocześnie przedsiębiorstwo musi zanotować w 2020 roku spadek obrotów spowodowany koronawirusem o minimum 30 proc. Na jednego pracownika firma może otrzymać od 18 do 36 tys. zł subwencji. Poziom wsparcia uzależniony jest od spadku obrotów, który zanotowała dana firma. Maksymalnie przedsiębiorstwo może uzyskać 324 tys. zł subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju.

Wnioski o subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju przyjmowane są do 28 lutego.

Aktualizacja: Tylko dziś w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 wsparcie na łączną kwotę ponad 118 mln zł otrzymało 955 firm, zatrudniających blisko 6 tys. pracowników. Wnioski można składać do 28 lutego – napisała na Twitterze Grupa PFR.W sumie wsparcie uzyskało już ponad 43 097 firm na łączną kwotę 6,3 mld zł.

 

Poniżej pełna lista kodów PKD:

17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;
47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;
73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
74.20.Z – Działalność fotograficzna;
77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79.11.A – Działalność agentów turystycznych;
79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;
79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;
86.90.D – Działalność paramedyczna;
90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;
90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;
91.02.Z – Działalność muzeów;
93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;
93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;
93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;
93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Od dnia 5.02.2021 r. o pomoc mogą również ubiegać się przedsiębiorcy posiadający następujące kody PKD:

46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
85.59.A Nauka języków obcych;
93.12.Z Działalność klubów sportowych;
96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Przeczytaj także:

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.