SPORY W BIZNESIE

online 27 października 2022

Prowadząc działalność gospodarczą bardzo często znajdujemy się w sytuacjach, w których krzyżują się różnorodne interesy nasze oraz naszych wspólników, kontrahentów, czy współpracowników. Konkurencja również nie śpi.

 Co zrobić, gdy pomiędzy różnymi stronami w biznesie wybuchnie spór?

  •  Jak bronić swojego interesu, gdy okaże się, że kontrahent jednak nie działał w dobrej wierze?
  •  Jak chronić swoje prawa, gdy pozostali wspólnicy podejmują działania zmierzające do wypchnięcia nas ze spółki lub zupełnego zmarginalizowania wpływu na nią?
  • Jak bronić się przed tzw. wrogim przejęciem?
  • Czy można jakoś zatrzymać byłego menadżera przed wykorzystywaniem konkurencyjnym tajemnic naszego przedsiębiorstwa oraz know-how?

 I kluczowe pytanie – a co, jeśli można było temu łatwo zapobiec zawczasu?

Na te i inne pytania odpowiedzą podczas organizowanego wydarzenia zaproszeni przez nas eksperci z wielu obszarów wspierania biznesu – prawnicy, analitycy, ubezpieczyciele oraz menadżerowie czempionów polskiej gospodarki. Podzielą się swoim wieloletnim praktycznym doświadczeniem, opisując na wybranych case studies jak zminimalizować ryzyko sporu oraz jak sprawnie doprowadzić do końca konfliktu, gdy taki już wybuchnie.

 Do udziału zapraszamy m.in.:

  • Właścicieli
  • Menadżerów i członków rad nadzorczych
  • Zarządzających aktywami oraz funduszami inwestycyjnymi
  • Dyrektorów odpowiedzialnych za procesy biznesowe
  • Prawników in-house

Szczegóły nt. konferencji, w tym program oraz cennik znajdują się tutaj.