Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Czy należy mi się odprawa emerytalna?

Mam pytanie związane z moim przejściem na tzw. wcześniejszą emeryturę w ramach szczególnych warunków pracy, którą to emeryturę posiadam od 1 sierpnia 2015 roku. Otóż, byłem zatrudniony w firmie na umowę o pracę na czas określony do dnia 30 czerwca 2015 roku. W dniu 13 kwietnia 2015 roku pracodawca bez podania przyczyny/uzasadnienia rozwiązał ze mną w/w umowę. Data przysługującej mi emerytury to 26 maja 2015 rok. W związku z tym, że rozwiązanie w/w umowy nastąpiło na ok. miesiąc przed nabyciem prawa do emerytury. Wspomniany ostatni pracodawca, u którego byłem zatrudniony przed uzyskaniem decyzji z ZUS o przyznaniu mi emerytury, nie wypłacił mi żadnej odprawy emerytalnej tudzież rentowej. Czy w związku z powyższym należy mi się od ostatniego pracodawcy takowa odprawa?

Odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie które powinno zostać wypłacone przez pracownika w dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z uzyskaniem praw do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Aby móc ją otrzymać, nie jest istotne w jaki sposób rozwiązano umowę ani to na jaki okres umowa została zawarta. Odprawa przysługuje każdemu pracownikowi w wysokości miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Należy pamiętać o tym, że uprawnienie przysługuje tylko jeden raz i nie można ponownie otrzymać prawa do niej. W opisywanym przez Pana przypadku nie nabył Pan jednak prawa do odprawy ponieważ umowa o pracę została rozwiązana przed nabyciem uprawnienia emerytalnego w drodze decyzji ZUS.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawa:

Art. 8 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy ( tj. Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844 ze. zm.),

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.