Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Czy okres zawieszenia działalności zalicza się do okresów nieskładkowych?

Czy okres zawieszenia działalności gospodarczej w czasie obowiązywania ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (po roku 2008), w którym podatnik był ustawowo zwolniony z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, zalicza się do okresów nieskładkowych w rozumieniu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym? Bardzo proszę o wyjaśnienie w kontekście art. 5 ustawy emerytalnej.

Nowelizacja ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie w ostatnim kwartale 2008 r. przewidywała, że przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników, mogli zawiesić działalność gospodarczą na okres od miesiąca do dwóch lat. W tym okresie nie musieli opłacać składek do ZUS, NFZ i na Funduszu Pracy.

Okres zawieszenia działalności i braku uiszczania składek w mojej ocenie nie może być traktowany jako okres nieskładkowy. Nie jest on wymieniony też w ustawie emerytalnej.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 5-7 ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.)

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej w brzmieniu (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.