Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Czy z umowy zlecenia opłaca się składkę na Fundusz Pracy?

W poprzedniej pracy byłam zatrudniona na umowę o pracę do 31.01.2015 i miałam przejście do innej firmy. Umowę zlecenie zawarłam dnia 4.02.2015 na czas nieokreślony i pracowałam na tej umowie 5 miesięcy. Potem dostałam umowę na 2 miesiące na pełen etat, po czym nie przedłużono ze mną umowy. Zarejestrowałem się w powiatowym urzędzie pracy, a tam Pani zażądała wykaz za każdy miesiąc przychodu brutto i czy był opłacony fundusz pracy, bo jest to potrzebne do tego, aby przyznać płatny zasiłek. Skontaktowałam się z firmą, aby wystawili mi takie zaświadczenie i zapytałam, czy opłacali mi fundusz pracy, a firma poinformowała, że nie, bo umowy zlecenie nie mają takiego obowiązku. Pojechałam do ZUS-u sprawdzić, czy były składki odprowadzane, a tam jakieś dziwne kwoty przez 5 miesięcy – 48 zł, a tak kwota jest zwolniona z odprowadzania funduszu, a ja w rzeczywistości zarabiają kwotę wyższa od minimalnego wynagrodzenia. Czy ta firma nie złamała prawa?

Niestety podała Pani zbyt mało szczegółów, by udzielić bardziej wyczerpującej odpowiedzi. Składkę na Fundusz Pracy zleceniodawcy nie opłacają za wszystkich zleceniobiorców. Składki tej nie opłaca się m.in. za:

1. osoby, które z umowy zlecenia podlegają wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz

2. osoby, które dobrowolnie przystąpiły do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych

Składki opłaca się od kwoty stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek – jeżeli kwota ta, w przeliczeniu na okres miesiąca, wynosi co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 2 ust. 1 pkt 25, art. 107 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 674 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.