Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacja przyznana i co dalej?

Wielu przedsiębiorców, po otrzymaniu dotacji, wyraża opinię, iż najgorsze za nimi. Jest to błąd, gdyż uzyskanie dofinansowanie to połowa sukcesu – najważniejsze to umiejętne, a zarazem systematyczne rozliczanie się z projektu. 

Audyt to podstawa

Regulowanie projektu, stanowiące jeden z jego etapów  zarządzania, jest fragmentem zarówno najdłuższym, jak i najtrudniejszym. Po decyzji o otrzymaniu odpowiedniej dotacji, każdy przedsiębiorca powinien bardzo dokładnie zapoznać się z zapisami umowy, jak i z wynikającymi z niej obowiązkami. 

Najpewniejszym sposobem na sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo przygotowało się rzeczowo do wdrożenia nowych rozwiązań, jest przeprowadzanie wstępnego audytu, będącego skutecznym narzędziem do efektywnego i bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem.  Audyt taki sprawdza m.in. : 

– sposobność udokumentowania zapisów z etapu aplikacyjnego, 
– możliwość wypracowania wskaźników, wskazanych w projekcie,  
– możliwość udokumentowania wypełnianych warunków merytorycznych, dzięki którym składający wniosek uzyskał punkty podczas oceny złożonych dokumentów. 

Dodatkowo audyt zapewnia określenie ryzykownych obszarów, które mogą mieć wymierny wpływ na realizację przedsięwzięcia. 

Na co należy przede wszystkim zwrócić uwagę?

Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest jednoznaczna z wypłatą wsparcia w kwocie, jaka została zakontraktowana. Konieczne jest stosowanie się do obowiązków, jakie  pojawiają się w umowach, by finalnie móc uzyskać prawidłowe rozliczenie. Przede wszystkim trzeba zwrócić baczną uwagę na  : 

– poprawne dokonywanie (w ramach projektu) zamówień, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., pod warunkiem, iż wymóg jej stosowania wynika z tejże ustawy, 

– kwestie odnośnie obowiązków, następstw, a także zagrożeń powiązanych z zagadnieniami tyczącymi się zamówień, które to powinny się odnosić do odpowiednich przepisów prawnych, jak i dokumentów programowych, 

– obligatoryjne sprawozdania, gwarantujące stałe monitorowanie działań przez odpowiednio powołaną do tego celu Instytucję, odpowiadającą m.in. za bieżące oszacowanie wskaźników projektu, 

– obowiązek ewidencjowania wydatków i przychodów projektu, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie przejrzystości i kompetentności wydatków, 

– przymus dokumentowania wszelkich poniesionych wydatków, a następnie przedstawienia ich zatwierdzenia przez należytą organizację, dzięki czemu możliwe będzie uzyskanie części dotacji, 

– obligatoryjność uzyskania takiego wolumenu wskaźników zarówno produktów, jak i rezultatów, które to wskaźniki zostały określone jako docelowe wartości do uzyskania przez przedsiębiorstwo (monitoring odnośnie uzyskania zamierzonych wartości jest nadrzędną kwestią podczas końcowego sprawdzania projektu),

– konieczność archiwizowania i odpowiedniego przechowywania wszelkich dokumentów , przede wszystkim związanych z realizowaniem projektu, jak i z zarządzaniem finansami, przez okres co najmniej 10 lat od dnia wejścia w życie umowy dotacyjnej. 

– Zdobyła dotację i zarabia sprzedając lampy w internecie

– Dotacja na założenie firmy vs praca na etacie

– 6 razy odmówiono jej dotacji na biznes, ale się nie poddała

Jan Kowal

Bankier.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.