Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Mniej obciążeń biurokratycznych dla małych firm

Małe przedsiębiorstwa będą mogły być zwolnione z niektórych wymogów sprawozdawczości rachunkowej. Parlament Europejski zatwierdził zmiany w unijnych przepisach sprawozdawczości rachunkowej, które umożliwią rządom państw członkowskich wprowadzenie ułatwień, uwzględniwszy sytuację gospodarczą i wpływ, jaki dyrektywa będzie miała na rynek danego kraju. Oczywiście mikro przedsiębiorstwa nadal będą zobowiązane do prowadzenia rejestru działalności gospodarczej i sytuacji finansowej.
 
W uchwale przyjętej przez Parlament Europejski (445/196/21) posłowie wnoszą o dokonanie w 2010 roku ogólnego przeglądu czwartej i siódmej dyrektywy dotyczącej prawa spółek.
 
Około 7,2 miliona przedsiębiorstw podlega obowiązkowi sprawozdawczości wynikającemu z przepisów rachunkowych na poziomie UE. 5,4 miliona z nich (75%) to mikroprzedsiębiorstwa, na przykład kwiaciarnie lub piekarnie. W przeważającej mierze prowadza one działalność na rynku lokalnym i w niewielkim lub żadnym stopniu nie prowadzą działalności transgranicznej. Przyjęta propozycja dyrektywy pozwoli państwom członkowskim na uproszczenie przepisów i zdjęcie z tych przedsiębiorstw części obowiązków sprawozdawczości rachunkowej, zwiększając ich konkurencyjność i potencjał rozwoju.
 
„Zasięg działalności mikroprzedsiębiorstw jest zazwyczaj ograniczony do rynku lokalnego lub regionalnego i nie mają one wpływu na rynek wewnętrzny UE. Logicznym wydaje się zatem, że nie powinny one być objęte przepisami odnoszącymi się do jednolitego rynku” – powiedział sprawozdawca Klaus-Heiner Lehne (EPP, DE).
 
Zwolnienie z obowiązku przedstawiania rocznych sprawozdań objęłoby przedsiębiorców, którzy spełniają następujące kryteria: suma bilansowa poniżej 500 tys. euro, obrót netto poniżej 1 mln euro i zatrudnienie średnio 10 pracowników w ciągu roku finansowego.
 
Parlament przekonuje, że państwa członkowskie powinny zachować swobodę decyzji, czy udzielić zwolnień na swoich rynkach uwzględniwszy sytuację gospodarczą i liczbę przedsiębiorstw, które spełniają powyższe kryteria.
 
W debacie sprawozdawca poinformował, że propozycja jest blokowana przez niektóre państwa członkowskie i wezwał mniejszość blokująca do „przemyślenia swojego stanowiska”.
 
Ile da się zaoszczędzić?
 
W opracowaniu przytoczonym przez KE w analizie wpływu oszacowano, że przeciętny koszt ponoszony przez przedsiębiorstwo związany z koniecznością spełnienia wymogów dyrektyw dotyczących sprawozdawczości rachunkowej to 1 558 euro. Sam koszt obsługi administracyjnej związanej z konicznością zebrania wymaganych informacji i ich przetworzenia to 1 169 euro. Gdyby wszystkie państwa członkowskie zdecydowały się zwolnic mikroprzedsiębiorstwa z obecnych wymogów i nie nałożyły żadnych dodatkowych zobowiązań, w kieszeniach przedsiębiorców zostałoby łącznie 6,3 miliarda euro.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.