Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Orzecznictwo: Spółki, Spółka akcyjna – Odsetki od kredytu na wypłatę dywidendy jako koszt podatkowy

Strata przy wniesieniu wierzytelności do spółki kapitałowej a koszty podatkowe

Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny

Data orzeczenia: 11 czerwiec 2013 r.

Sygnatura: II FSK 2023/11

Teza:

„Zapłacone odsetki od środków pochodzących z kredytu, wykorzystywanych przez podatnika w związku z obowiązkiem wypłaty dywidendy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie spełniają warunku określonego celu zachowania albo zabezpieczenie źródła przychodu, będącego podstawą zastosowania art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”


Komentarz:

W przedmiotowej sprawie spółka wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy. Spółka podjęła bowiem uchwałę o wypłacie dywidendy. Następnie zaciągnęła kredyt, który przeznaczyła na wypłatę dywidendy dla udziałowca, ale nie zaliczała zapłaconych odsetek od zaciągniętego kredytu do kosztów uzyskania przychodu.

Niemniej jednak zdaniem spółki, zapłacone przez nią odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy, stanowić będą koszty uzyskania przychodu w dacie ich zapłaty. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, ponieważ wypłata dywidendy nie jest wydatkiem umożliwiającym powstanie źródła przychodu i nie jest też związana z utrzymaniem, bądź zabezpieczeniem źródła przychodów. Wypłata dywidendy jest bowiem podziałem zysku z tytułu prowadzonej działalności i w żaden sposób sama w sobie nie przyczynia się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Reasumując Dyrektor IS stwierdził, iż zapłacone odsetki od środków pochodzących z kredytu, wykorzystywanych przez skarżącą w związku z obowiązkiem wypłaty dywidendy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie spełniają warunku określonego celu, będącego podstawą zastosowania art. 15 ust. 1 updop.

Po wezwaniu przez skarżącą do usunięcia naruszenia prawa zawartego w powyższej interpretacji indywidualnej, Dyrektor IS stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji i podtrzymał stanowisko w niej zawarte. Na powyższą interpretację została wniesiona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA. Zdaniem sądu kasacyjnego organ podatkowy słusznie wskazywał, że zapłacone odsetki od środków pochodzących z kredytu, wykorzystywanych przez spółkę w związku z obowiązkiem wypłaty dywidendy, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie spełniają warunku określonego celu zachowania albo zabezpieczenie źródła przychodu, będącego podstawą zastosowania art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. W niniejszej sprawie NSA odniósł się do uchwały składu 7 sędziów z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt II FPS 2/11, gdzie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że „odsetki oraz inne wydatki związane z kredytem zaciągniętym przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na wypłatę dywidendy należnej jej udziałowcom, zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, nie są kosztem uzyskania przychodów tej spółki”.Anna Kaźmierczak,
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.