Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ranking funduszy emerytalnych – lipiec 2014

W lipcu 2014 OFE straciły średnio -3,3%, a od początku roku średni wynik wynosi -2,5%. Powodem są akcje i słaba kondycja GPW.

Pełne akcji portfele (ich przeciętny udział przekracza 80%) w sytuacji słabej kondycji warszawskiej giełdy mocno ciążą funduszom emerytalnym. W lipcu straciły one średnio -3,3%, przez co wynik od początku roku jest ujemny i wynosi -2,5%. Obecnie OFE przypominają zachowaniem klasyczne fundusze akcyjne, charakteryzują się znacznie większą zmiennością, ale także większym potencjałem zysku w długim terminie.

Lipiec był najsłabszym miesiącem w tym roku dla warszawskiej giełdy. Notowaniom nie sprzyjają słabsze dane płynące z gospodarki, wydarzenia na Ukrainie, jak i niepewna przyszłość OFE. Główny indeks WIG stracił aż -3,7%, podobnie jak indeks największych spółek WIG20. Jeszcze słabiej wypadły małe spółki, których indeks WIG250 stracił aż -6,8%.

W przypadku dwóch OFE, strata poniesiona w lipcu nie przekroczyła -3,0%: Generali OFE oraz AXA OFE. Z kolei dla OFE Pocztylion i ING OFE były bliskie -4,0%. Różnica między najlepszym i najsłabszym wyniosła aż 1,3 pkt proc.

Lipiec to piąty w tym roku miesiąc, w którym jednostki traciły na wartości. Choć nie udało się utrzymać dodatniego wyniku licząc od początku roku, to w skali 12 miesięcy wciąż jest na plusie i wynosi średnio +2,2%. Najlepiej w tym horyzoncie wypadają PKO BP Bankowy OFE oraz AEGON OFE, z wynikiem przekraczającym +3,0%.

Komentarz do rankingu

W lipcowym rankingu funduszy emerytalnych, bazującym na wskaźniku information ratio, opisującym relację zysku do ryzyka, najwyższą ocenę w horyzoncie rocznym otrzymały fundusze z najwyższą stopą zwrotu, czyli wspomniane PKO BP Bankowy OFE oraz AEGON OFE. Pierwszy z nich jako jedyny otrzymał najwyższą ocenę w obu horyzontach i to drugi miesiąc z rzędu.

W przypadku AEGON OFE najwyższa ocena w zestawieniu 12-mies. jest natomiast małą niespodzianką. Fundusz ten ostatnio wyróżnia się na tle konkurencji głównie w miesiącach spadkowych, kiedy jednostka traci mniej od pozostałych. Powodem może być mniejsze zaangażowanie w akcje polskich spółek i większy niż u konkurencji udział spółek zagranicznych i obligacji nieskarbowych w portfelu. Roczna stopa zwrotu wynosząca obecnie +3,0%, przewyższa średnią o +0,8 pkt proc. Jego nota 12-miesięczna, która jeszcze pół roku temu była na najniższym poziomie 1a, z każdym miesiącem systematycznie rośnie, osiągając w lipcu najwyższy poziom 5a. Jednocześnie jego nota 36-mies. wciąż pozostaje na niskim poziomie – 2a.

Podobną sytuację obserwujemy w przypadku AXA OFE, który od pięciu miesięcy wypracowuje wynik plasujący go w pierwszym kwartylu miesięcznych stóp zwrotu. Dzięki temu jego nota roczna w ciągu zaledwie 4 miesięcy wzrosła z 1a do 4a.

Funduszem, który znalazł się w odwrotnej sytuacji i w ciągu kilku miesięcy wyraźnie pogorszył swoje oceny jest ING OFE. Jego ocena krótkoterminowa spadła z 5a w maju do 2a w lipcu, a długoterminowa z 4a do 3a.

Zespół Analiz Online

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.