Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Świadczenie przedemerytalne po działalności gospodarczej

Mąż ma skończone 61 lat, w tym 45 lat pracy. Chce zamknąć działalność gospodarczą w marcu 2016 r. Ma bardzo małe dochody z tej działalności. Czy może przejść na świadczenie przedemerytalne?

Niestety w przypadku męża możliwość przejścia na świadczenie przedemerytalne pojawi się dopiero w momencie, w którym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ogłosi upadłość. Taki wymóg stawia ustawa o świadczeniach przedemerytalnych. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat – kobieta i 61 lat – mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. art. 2 ust. 1 pkt 3) stawa z dnia 30.04.2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.