Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ostatni dzwonek dla przedsiębiorców. Sprawdź, co zrobić, by cena prądu w firmie nie wzrosła

Wydłużony został termin składania oświadczeń do 13 sierpnia. Dzięki temu przedsiębiorca ma czas, by złożyć oświadczenie o chęci korzystania z niższych stawek za energię elektryczną. Jeśli tego nie uczyni, będzie musiał głęboko sięgnąć do kieszeni. Sprawdź, co zrobić by cena prądu nie wzrosła w firmie.

Fot. ingimage

Od stycznia do czerwca 2019 roku przedsiębiorcy korzystali z obniżonych stawek za energię elektryczną. Było to możliwe m.in. dzięki rabatom wprowadzonym ustawą na początku tego roku. Z niższych stawek korzystali do tej pory wszyscy. Jednak teraz ma się to zmienić w wyniku wprowadzonych od 1 lipca nowych regulacji. Od tego dnia przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną nie mają już bowiem obowiązku oferowania dla firm cen energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 roku.

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 50 pracowników, a ich przychody nie przekraczają 10 mln euro będą mogli jednak po części odetchnąć z ulgą. Mogą uzyskać uprawnienia do ceny energii elektrycznej na poziomie z 30 czerwca 2018 roku w drugim półroczu 2019 r., jednak pod warunkiem złożenia „Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej”ostateczny termin, na który wskazuje znowelizowana ustawa przypada na sobotę 27 lipca 2019 roku. Jednak zgodnie z Kodeksem Cywilnym „jeśli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą”. Oznacza to, że tak naprawdę przedsiębiorcy mają czas do poniedziałku (29.07.2019), aby złożyć oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców przypomniał z kolei, że niezłożenie oświadczenia w terminie „skutkować będzie brakiem możliwości utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.”. Jest jednak dobra informacja, termin składania oświadczeń został wydłużony, aż o ponad 2 tygodnie.

Składki na ZUS w 2020 roku blisko bariery 1500 zł. Kto zapłaci więcej, a kto mniej?

Zmiany o przyznawaniu niższych stawek za energię elektryczną zostały wprowadzone ze względu na fakt, że przedsiębiorstwa obrotu nie posiadają wiedzy, czy dany odbiorca jest na przykład małym przedsiębiorstwem lub dużym przedsiębiorstwem. Jest to o tyle istotne, iż tylko mikro i małe firmy będą mogły skorzystać z obniżonych stawek. Według szacunków Ministerstwa Energii oświadczenia powinny złożyć 1 937 198 mikroprzedsiębiorców oraz 57 198 małych przedsiębiorców. Poza osobami prowadzącymi własną firmę, oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej muszą złożyć jeszcze jednostki sektora finansów publicznych oraz szpitale.

Posłowie PO zaapelowali w piątek do przedsiębiorców, by składali takie oświadczenia. Jednak zarzucili PiS wprowadzenie chaosu.

Jak złożyć „Oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej”?

Pismo należy złożyć do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego, od którego firma kupuje prąd. Może to być np. Tauron, PGE, Enea czy Energa. Wzór oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej można z reguły znaleźć na ich stronach internetowych, na stronie Ministerstwa Energii lub w załącznikach do znowelizowanej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2538; zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 412 i poz. 1210) na stronie Kancelarii Sejmu. Instrukcja jak wypełnić wniosek dostępna jest na stronie Ministerstwa Energii (tutaj).

Wzór oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej; Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie załącznika do znowelizowanej ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie najczęściej drogą listowną bądź osobiście. Jak już wcześniej zostało wspomniane ostateczny termin na złożenie oświadczenia przypada w sobotę, w związku z tym przedsiębiorcy będą mogli je również składać jeszcze w poniedziałek. Jak poinformowało w piątek w komunikacie Ministerstwo Energii, można wysłać oświadczenie pocztą do 13 sierpnia br., a decyduje data stempla pocztowego. Warto jeszcze podkreślić, że przedsiębiorca  składa oświadczenie o spełnieniu przesłanek pod rygorem odpowiedzialności karnej, w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia.

Zobacz! Do której otwarte są dziś placówki spółek energetycznych

Co z pozostałymi przedsiębiorcami?

Średni i duży przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Jednak w ich przypadku również będzie można uzyskać obniżkę, a właściwie dopłatę do każdej kupionej i zużytej w drugiej połowie 2019 roku ilości energii w ramach dozwolonej przepisami Unii Europejskiej pomocy publicznej de minimis.  W związku z tym, jak informuje Ministerstwo Energii, firmy będą musiały złożyć wniosek do Zarządcy Rozliczeń S.A. o pomoc de minimis. Warto jednak zauważyć, że jest ona ograniczona do kwoty 200 tys. euro w ciągu trzech lat podatkowych.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
bb 30 lip 2019 (08:26)

Jak może być tak traktowane społeczeństwo rzucimy cukier za 1 zł niech się pozabijają? Czy nie powinno się to odbywać w ten sposób że każdy kto spełnia te warunki ma możliwość skorzystać ze zniżki, a nie wybrani co zdążą potem się dziwią, że nie mam patriotów :/. Ach ta Pola. Haha najlepsze jest to że ceny i tak zostaną przerzucone na "Kowalskiego" "Ostatniego gryzie pies"!