Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Składki na ZUS w 2020 roku blisko bariery 1500 zł. Kto zapłaci więcej, a kto mniej?

Suma składek na ZUS w 2020 roku zbliży się do poziomu 1500 zł.  Wszystko za sprawą przyjętego niedawno przez rząd prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na rok 2020, które mocno wrośnie.

Fot. Forum/ Jerzy Dudek

To na bazie tego parametru co roku szacowana jest wysokość składek. Zgodnie z planem rządu uwzględnionym w założeniach do budżetu prognozowana przeciętna płaca w przyszłym roku wzrośnie z poziomu 4765 zł do kwoty 5227 zł. Blisko 9,7 proc. wzrost przełoży się także na wysokość przelewów wykonywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podstawa oszacowana jako 60 proc. prognozowanego wynagrodzenia wyniesie więc 3136,20 zł. To z kolei oznacza, że przedsiębiorcy opłacający składki na „starych” zasadach zapłacą łącznie ponad 94 zł więcej z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Składki na ubezpieczanie społeczne w latach 2019 i 2020

2019 r. 2020 r.
Podstawa wymiaru 2859 zł 3136,20 zł
Składka emerytalna 558,08 zł 612,19 zł
Składka rentowa 228,72 zł 250,90 zł
Składka chorobowa 70,05 zł 76,84 zł
Składka wypadkowa 47,75 zł 52,37 zł
Składka na Fundusz Pracy 70,05 zł 76,84 zł
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

Suma składek na ubezpieczenie społeczne w przyszłym roku wyniesie więc 1069,14 zł, co oznacza wzrost o 94,5 zł w porównaniu z rokiem obecnym. Do tego doliczyć należy składkę zdrowotną, której wielkość poznamy dopiero w drugiej połowie 2020 roku.  Dla przypomnienia w tym roku wyniosła ona 342,32 zł.  Co roku rośnie średnio o około 30 zł. To oznacza, że w przyszłym roku przedsiębiorcy zapłacą łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne kwotę zbliżającą się do bariery 1500 zł.

Rzecznik MŚP: Obecny system wyliczania składek ZUS jest szkodliwy dla przedsiębiorców

Co z małym ZUS-em i ulgą na start?

Wspomniana kwota nie dotyczy tych przedsiębiorców, którzy opłacają składki uzależnione od przychodów, a więc tzw. mały ZUS. Na początku tego roku weszły w życie przepisy, które najmniejszym firmom dają prawo do naliczania składek uzależnionych od przychodu. To ukłon w stronę firm generujących niższe przychody. Niższe składki dotyczą przedsiębiorców, których roczny przychód nie przekroczył w roku 2018 kwoty 63 tys. zł tzn. trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Jeśli firma nie działała całe 12 miesięcy (ale co najmniej 60 dni) to do wyliczenia progu pozwalającego na skorzystanie z niższych składek należy zastosować proporcję. Nowe zasady opłacania składek dotyczą wyłącznie ubezpieczeń społecznych a więc składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej oraz chorobowej. „Mały ZUS” nie obejmuje natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne, którą przedsiębiorcy odprowadzają jak do tej pory. Z „małego ZUS” można korzystać przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zobacz także: Przez 10 lat składki na ZUS wzrosły o 55 proc.

Dla kogo „mały ZUS”?:

– przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG

– przedsiębiorcy, który nie rozliczał się według ryczałtu lub karty podatkowej i nie był zwolniony z opłacania VAT

– przedsiębiorcy, którego przychody roczne w 2018 roku nie przekroczyły 63 tys. zł

– przedsiębiorcy niekorzystającego z „ulgi na ZUS”, czyli preferencyjnych zasad opłacania składek na ZUS

– przedsiębiorcy prowadzącego biznes co najmniej przez 60 dni

– przedsiębiorcy, który nie świadczy usług na rzecz byłego pracodawcy, dla którego pracował w poprzednim roku kalendarzowym

Warto także wspomnieć, że od 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje także ulga na start. Jest to zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez młodą firmę przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Po tym okresie początkujący przedsiębiorca przez 2 lata opłaca składki na preferencyjnych zasadach.

Działalność nierejestrowana, a składki na ZUS

W tym roku weszły w życie zapisy wprowadzające termin działalności nierejestrowanej. Pomysłodawcy przepisów wyszli naprzeciw wszystkim osobom prowadzącym drobną działalność oraz tym, którzy chcą spróbować swoich sił w biznesie bez konieczności rejestracji firmy i opłacania składek od pierwszego miesiąca. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Przedsiębiorców prowadzić działalność nierejestrowaną mogą osoby, których biznes miesięcznie generuje przychody niższe od 50 proc. płacy minimalnej (1050 zł w 2018 roku). Drugim warunkiem skorzystania z tej formy jest niemożność prowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 60 dni. Osoba prowadząca działalność nierejestrową nie musi odprowadzać żadnych składek ZUS. Wynika to z tego, że osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń, ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
jeremi zawada 2 lip 2019 (11:34)

A może rząd w koncu weźmie się za KRUS ??? Kasy z internetem i fakturowanie sprzedaży dla rolników bo wszędzie tylko mafia Vatowska !!!