Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

SensDx

Opis projektu: SensDx działa w sektorze telemedycyny. Naszą misją jest zrewolucjonizowanie telemedycyny na świecie poprzez opracowanie, rozwój i dostarczanie dokładnych i prostych w obsłudze testów do szybkiej diagnostyki określonych patogenów, pozwalających na:

– pozyskanie precyzyjnej informacji o rodzaju rozwijających się dolegliwości.
– postawienie dokładnej diagnozy
– podjęcie właściwej terapii.

Wiodącym testem firmy jest Multi SensDx, przeznaczony do kompleksowej identyfikacji etiologii zakażenia górnych dróg oddechowych, który w jednej próbce identyfikuje więcej niż jeden patogen. Stany zapalne w górnych drogach oddechowych są najczęstszą przyczyną zgłaszania się chorych do lekarza pierwszego kontaktu. Błędna diagnoza oraz brak prawidłowego leczenia mogą być przyczyną groźnych powikłań, do których zalicza się zapalenie płuc i oskrzeli. Trudności w dobraniu odpowiedniej terapii wynikają z tego, że źródłem zakażenia mogą być zarówno bakterie, jak i wirusy. Ponadto, najczęściej w przypadku choroby, ze względu na osłabienie organizmu, za zakażenie odpowiedzialny jest więcej niż jeden patogen. Poprawne rozpoznanie przyczyn zakażenia pozwala zatem na skuteczną i precyzyjną terapię, co z kolei ogranicza niepotrzebne stosowanie antybiotyków w przypadku, kiedy infekcja ma podłoże wirusowe.

Te wątpliwości rozwiewa użycie testu Multi SensDx. Testy umieszczone są w specjalnie zaprojektowanych urządzeniach o nazwie Mobi . Umożliwia to wykonanie testu samodzielnie, w warunkach domowych, co zapewnia oszczędność pieniędzy i czasu. Wynik ukazuje się już po 3 minutach. Przy wykazaniu infekcji należy skonsultować go z lekarzem. Nowatorstwo rozwiązania polega na połączeniu prostego w obsłudze urządzenia wraz z bezpłatną aplikacją na urządzenia mobilne do łatwego odczytywania wyników.

Multi SensDx to nieoceniona pomoc dla lekarzy i gwarancja spokoju pacjentów. Dzięki wysokiej skuteczności wyniki są źródłem cennych informacji diagnostycznych dla pacjentów i lekarzy.

SensDx tworzy interdyscyplinarny zespół ekspertów z dziedziny biotechnologii, chemii, elektrochemii, elektroniki, informatyki, automatyzacji produkcji oraz biznesu, w tym ochrony własności intelektualnej, komercjalizacji technologii, sprzedaży oraz marketingu. Pracujemy zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania, wysokimi standardami jakości oraz zasadami bezpieczeństwa.

Na dynamiczny rozwój firmy wpłynęły zdobyte fundusze w ramach szerokiej puli dofinansowań. Eksperci oceniający aplikacje SensDx docenili nie tylko technologię, która będzie miała szerokie zastosowanie w telemedycynie i diagnostyce, ale też zwrócili uwagę na jej nowatorską funkcjonalność i wielki potencjał komercjalizacyjny oraz na model biznesowy, który jest konsekwentnie wdrażany.

Technologię SensDx wyróżniono w międzynarodowych konkursach m.in. Innostar EIT Health (nagroda główna w wysokości 30.000 Euro), SME faza 1 – projekt H2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw czy IMPACT_Poland w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

SensDx dokonał trzech zgłoszeń patentowych w procedurze polskiej i jedno w międzynarodowej procedurze PCT:

1. Połączenie systemu czytnik – czujnik – oprogramowanie
2. Budowa czujnika i wykorzystanie diamentu jako elektrody
3. Metoda opłaszczania elektrody diamentowej.

Branża / kategoria: medycyna

Rok powstania: 2014

Skąd pomysł: Pomysłodawcą technologii jest dr inż. Dawid Nidzworski, który dostrzegł lukę rynkową i potrzebę społeczną tego typu testów. Jako doktor nauk biologicznych w zakresie biochemii; we wrześniu 2014 r. założył, wraz z Arturem Kupczunasem, Piotrem Krychem i Tomaszem Gondkiem, spółkę ETON Group, dziś SensDx.
Kilka lat temu dr inż. Dawid Nidzworski poszedł do lekarza z rozwijającą się infekcją górnych dróg oddechowych. Nie do końca czuł się komfortowo, gdy został mu przepisany antybiotyk właściwie bez żadnej gruntownej diagnozy. Wtedy zaczął zastanawiać się, dlaczego nie przeprowadza się szczegółowej analizy infekcji. Po przeglądzie dostępnych na rynku testów, które celnie rozpoznają źródło niedyspozycji, okazało się, testy do wykrywania wirusów i bakterii mają skuteczność jedynie na poziomie 50-60%. Dzięki zainteresowaniu dr Nidzworskiego, dostępnymi technologiami, powstał pierwszy projekt testu, potem drugi, a obecnie prace są prawie na finiszu. W przekonaniu, że to słuszna droga dla rozwoju firmy upewniają oceny ekspertów, których pozytywnym pokłosiem są przyznane granty z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa mazowieckiego, a także projektu Scale UP w ramach Start In Poland. To bardzo pomogło nie tylko w osiągnięciu obecnego etapu przedsięwzięcia, ale również w utwierdzeniu, że zidentyfikowany został dobry pomysł na biznes.

Dla kogo: Urządzenie będzie dostępne dla każdego. Zarówno dla pacjentów, którzy będę mieli możliwość wykonania testu w warunkach domowych, jak i dla lekarzy specjalistów. Testy są łatwe w użyciu – każdy użytkownik będzie mógł test wykonać, a także na tyle profesjonalne ze uzupełnią brakujące w gabinetach lekarskich szybkie metody diagnostyczne.

Finansowanie: dotacja z UE

Model biznesowy: sprzedaż produktu lub usługi

Pomysłodawcy projektu: dr inż. Dawid Nidzworski
CTO/ Dyrektor Naukowy w SensDx. Przedsiębiorca i naukowiec. Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed, gdzie obronił doktorat. Laureat programów VENTURES FNP (konkurs 5/2010), IMPULS FNP (konkurs 1/2014), programu LIDER NCBiR oraz SME Instruments (dla firm; projekt: FLUSENSOR – innovative, ultra-sensitive, fast and cheap micro-test to detect influenza virus. SME Instrument Nr: 729737). W ramach grantu pozyskanego z Fundacji Nauki Polskiej opracował czujnik do wykrywania wirusa grypy, który pozwala wykryć wirusy w wymazie z gardła pacjenta, rozpoznając charakterystyczne dla każdego wirusa grypy białko. Pracuje również nad jadalną szczepionką przeciwko wirusowi grypy dla drobiu (w ramach programu LIDER). Współautor kilkunastu publikacji, ponad 20 doniesień zjazdowych oraz 11 zgłoszeń patentowych. Laureat wielu nagród i stypendiów m.in. Nagrody II stopnia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok 2012/2013; Złotego medalu z wyróżnieniem na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Warszawie – IWIS 2013; Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wybitne osiągniecia wynalazcze 2013; Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców 2014, tytułu „Very Important Polish Innovator 2015” – Fundacja Teraz Polska; Zespołowej nagrody JM Rektora UG 2015, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską; Stypendium START FNP. Ambasador programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Zawód Naukowiec”. Pomysłodawca, lider i organizator międzynarodowych konferencji Bioinnowacje.pl. Współwłaściciel kilku spółek z branży: consultingowej, kosmetycznej, diagnostycznej, nanotechnologii czy biotechnologii m.in.: Pro Science Polska Sp. z o.o., Vector Technology Transfer Fund Sp. z o.o., EventPlug Sp. z o.o. oraz SensDx (dawniej Eton Group Sp. z o. o.) Zaangażowany w promocję i rozwój branży biotechnologicznej w Polsce oraz transfer technologii. Działacz w środowisku akademickim, silnie wspierający popularyzację nauki i realizujący projekty naukowe o potencjale komercyjnym. Manager Innowacyjności (GFKM) oraz ekspert NCBiR i w akceleratorze AlfaBeat.
————————————————————————————————————————————-
Tomasz Gondek
CEO SensDx, odpowiedzialny za business development, finanse i relacje z inwestorami. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie zawodowe. Współpracuje z zespołem Innovation Consulting Deloitte, gdzie wykorzystuje swoją praktykę między innymi w kontaktach z publicznymi ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Zarządzał największym polskim projektem infrastrukturalnym i badawczo-rozwojowymi z perspektywy unijnej 2007-2013 o łącznej wartości ponad 800 mln PLN. Brał udział w lokowaniu w Polsce projektów inwestycyjnych takich firm jak: IBM, Google, HP, 3M, Credit Suisse, Dolby, Volvo, Bank of New York Mellon, Nokia Siemens Networks, LG.

Konkurencja: Testy diagnostyczne są już dostępne na świecie. Są one jednak w technologii analogowej – to tzw. testy paskowe. Test SensDx oparte są na technologii cyfrowej, która zapewnia dużo wyższą czułość i specyficzność. W porównaniu do dostępnych na rynku tego typu produktów, testy SensDx jako jedyne na świecie będą zapewniały możliwość mierzenia i określania wielu patogenów na raz (produkt Multi SensDx).

Rynki: globalny

Najbliższe cele: Produkt przeszedł już pomyślne wyniki walidacji w laboratorium. Gotowe są także propotypy urządzenia, zaprojektowane przez designerów. W chwili obecnej firma przygotowuje się do certyfikacji CE oraz uruchomienia linii produkcyjnej. Wejście na rynek zaplanowane zostało na II połowę 2018 r.

Zespół: 15-20 pracowników

Lokalizacja: Warszawa (mazowieckie)

SensDx

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.