Tarcza antykryzysowa 2.0. Co się zmienia dla przedsiębiorców?

Tarcza antykryzysowa 2.0 weszła już w życie, przynosząc tym samym kluczowe zmiany dla przedsiębiorców. Wśród kluczowych zmian znaleźć można m.in. zniesienie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z ZUS dla wszystkich jednoosobowych firm.

Fot. KPRM/ Krystian Maj

W ostatnich dniach marca weszła w życie pierwsza tarcza antykryzysowa, mająca przeciwdziałać negatywnym skutkom epidemii koronwirusa w Polsce. Po blisko miesiącu przyszedł czas na jej aktualizację. Zostało w niej zawartych wiele kluczowych zmian dla przedsiębiorców. Można do nich zaliczyć:

  1. Pomocą zostaną objęte również te przedsiębiorstwa, które zostały założone pomiędzy 1 lutym a 1 kwietnia 2020 roku,
  2. Ze zwolnienia z ZUS będzie mogło skorzystać więcej przedsiębiorców. To za sprawą Zniesienie limitu przychodu firm jednoosobowych umożliwiającego skorzystanie ze zwolnienia ze składek ZUS przez okres 3 miesięcy (300 proc. przeciętego wynagrodzenia – 15 681 zł). W myśl zmian zwolnienie ze składki ZUS będzie skierowane do wszystkich firm jednoosobowych, bez względu na wysokość przychodu,
  3. Zupełnie nową grupą, która skorzysta ze zwolnienia z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące, będą małe firmy (zatrudniające od 10 do 49 pracowników). Jednak zwolnienie obejmie tylko połowę wysokości płaconych składek,
  4. Zmiany w wypłacaniu tak zwanego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie – a nie tak, jak miało to miejsce wcześniej – tylko jeden raz,
  5. Zwolnienie ze składek ZUS oraz wypłata mikropożyczek nie będą wliczane do przychodu.

Sprawdź, także jak skorzystać z różnych rozwiązań ujętych w tarczy antykryzysowej

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*