Najczęstsze przyczyny upadku start-upów

Ponad 25 % polskich start-upów nie przeżywa pierwszego roku działalności, a 40 % upada przed upływem dwóch lat. Pojawia się zatem pytanie co jest przyczyną tak wielu niepowodzeń? Amerykański portal Forbes zapytał właścicieli start-upów, które poniosły porażkę o przyczynę niepowodzenia. Oto 18 najczęstszych powodów upadku projektów na wczesnym etapie rozwoju.

Najczęstszą przyczyną porażek start-upów jest brak zainteresowania ze strony klientów. Zbyt mały popyt na produkt lub usługę wskazało aż 42 proc. ankietowanych start-upów. Na drugim miejscu przyczyn upadku projektów znalazły się nieprzemyślane wydatki. Ten czynnik wymieniony został przez 29 proc. twórców start-upów. Kolejną pozycję w zestawieniu zajęła zła współpraca zespołu, którą wskazało 23 proc. badanych.

Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych pochodzących z amerykańskiej edycji Forbes

Zbyt silną konkurencję, z którą przegrał projekt wskazało 19 proc. start-upów. Innym powodem upadku projektów są nadmierne koszty, które nie były dość szybko rekompensowane odpowiednimi przychodami. Ten problem dostrzegło 18 proc. ankietowanych. Z kolei zły produkt jako przyczynę niepowodzenia przedsięwzięcia wskazało 17 proc. start-upów. Taki sam odsetek badanych dostrzegł problem nieodpowiedniego modelu biznesowego. Wśród przyczyn niepowodzenia start-upów 14 proc. badanych wskazało z kolei słaby marketing oraz ignorowanie klientów. Zły timing projektu, brak skupienia się wyłącznie na biznesie oraz zła organizacła były powodem upadku dla 13 proc. start-upów. W dalszej kolejności w raporcie wymienione są jeszcze zła strategia(10 proc.), brak pasji(9 proc.), zła lokalizacja(9 proc.), brak zainteresowania inwestorów (8 proc.), prawo (8 proc.), ingorowanie rad (8 proc.). Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*