W Polsce rośnie liczba mikrofirm

Mikroprzedsiębiorstwem nazywamy firmę, w której pracuje do 9 osób. To właśnie ten segment rynku odnotował wzrosty w roku 2016. Według danych GUS, liczba mikrofirm wzrosła o 5,2 % w skali roku oraz o 16,8 % w stosunku do roku 2010, do poziomu 2004 tys. przedsiębiorstw.

Przychody mikroprzedsiębiorstw również wzrosły o 37,4 %. Nieco mniej natomiast, uległ zmianie wynik finansowy mikroprzedsiębiorstw – wzrost wyniósł 34,7 % względem roku 2010 i ukształtował się na poziomie 124,9 mld zł.

Najczęściej wybierane branże

W 2016 roku w Polsce, najwięcej mikroprzedsiębiorstw  prowadziło działalność handlową i naprawę pojazdów. Jednocześnie ten segment miał najwyższy udział w przychodach wśród mikroprzedsiębiorców. Drugie miejsce zajęła działalność naukowa i techniczna. Po przeciwległej stronie znajduje się sektor kultury i rekreacji. Liczba prowadzących taką działalność, była najmniejsza.

Lokalizacja mikroprzedsiębiorców

Najwięcej przedsiębiorstw ma siedzibę na terenie województw: mazowieckiego (18,8% całej zbiorowości podmiotów o liczbie pracujących do 9 osób), śląskiego (11,0%) i wielkopolskiego (10,2%), a najmniej w województwach: opolskim (2,0%) oraz podlaskim i lubuskim (po 2,4%). W przeliczeniu na 1000 mieszkańców największą liczbę przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób odnotowano w województwach: mazowieckim (70 przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców) oraz wielkopolskim i zachodniopomorskim (odpowiednio: 59 i 58), a najmniejszą w województwach: podkarpackim i lubelskim (odpowiednio 37 i 38 jednostek).

Przeczytaj więcej:

Studia, które wybrali milionerzy

Od nowego roku do ZUS jeden przelew zamiast czterech

Najważniejsze umowy dla start-upów upublicznione

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*