Wszystko o emeryturze

Kto jest uprawniony do emerytury oraz wcześniejszej emerytury? Co oznaczają terminy: okresy składkowe, nieskładkowe? Jak liczyć podstawę wymiaru emerytury oraz samą emeryturę?

Kto jest uprawniony do otrzymania emerytury?

Warunkiem nabycia prawa do świadczenia jest osiągnięcie wymaganego minimalnego wieku i stażu pracy. I tak dla osób:

Urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

 

Wiek

Okres składkowy
i nieskładkowy

Podstawowy wiek emerytalny

Kobiety

60 lat

20 lat

Mężczyźni

65 lat

25 lat

Wcześniejsza emerytura

Kobiety

55 lat

30 lat

Kobiety z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy

55 lat

20 lat

Mężczyźni z orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy

60 lat

25lat

Emerytura o skróconym okresie składkowym i nieskładkowym

Kobiety

60 lat

15 lat

Mężczyźni

65 lat

20 lat

W przypadku emerytury o skróconym okresie składkowym i nieskładkowym o 5 lat należy liczyć się z brakiem gwarancji podwyższenia jej do wysokości najniższego świadczenia, gdy wyliczona wysokość emerytury będzie mniejsza niż najniższej emerytury.

Jeżeli ubezpieczony urodzony przed 1 stycznia 1949 r. pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, w drodze do lub z pracy, bądź przyznanej z tytułu choroby zawodowej, to jest uprawniony do skorzystania z emerytury przed osiągnięciem wieku wymaganego dla podstawowej grupy ubezpieczonych, tj.:

 

Wiek

Okres składkowy
i nieskładkowy

Emerytura po okresie pobierania renty

Kobiety

55 lat

20 lat

Mężczyźni

60 lat

25 lat

W przypadku, m.in.: inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, pracowników urzędów państwowych, pracowników samorządowych, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, nauczycieli akademickich, pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze istnieje możliwość wcześniejszego nabycia prawa do emerytury na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Bez względu na wiek mogą przejść na emeryturę (na zasadach określonych w odrębnych przepisach): nauczyciele urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., posłowie i senatorzy, którzy do dnia 31 grudnia 1997 r. spełnili warunki do przyznania świadczenia, tj. udowodnili okres składkowy i nieskładkowy, wynoszący co najmniej 30 lat – dla kobiet i co najmniej 40 lat – dla mężczyzn oraz górnicy. Uprawnienia do emerytury nabywają też osoby bez względu na wiek, jeżeli opiekują się dzieckiem wymagającym stałej opieki. Powinny jednak do 31 grudnia 1998 r. spełnić warunki wymagane do uzyskania emerytury.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*