Fundusze dla start-upów

Warszawa 28 czerwca 2018

Konstytucja Biznesu to gruntowna reforma prawa gospodarczego, której celem jest poprawa środowiska prawno-instytucjonalnego, w którym działają polscy przedsiębiorcy.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym otrzymają Państwo aktualną informację nt. funduszy europejskich dla start-upów. Samo finansowanie nie gwarantuje start-upom komercyjnego sukcesu. Niezbędne są działania, dzięki którym proponowane rozwiązania będą wprowadzone na rynek i zaczną przynosić dochody.

Podczas Warsztatu numer I ekspert PARP omówi zasady poddziałania 2.5 POIR Programy Akceleracyjne, w ramach którego akceleratory pomogą  start-upom rozwinąć ich produkty, zwiększą innowacyjność średnich i dużych przedsiębiorstw oraz pomogą w stworzeniu rozwiązań, które będą miały szansę rywalizować na światowych rynkach.  Przedstawione zostaną sposób wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz zasady dotyczące realizacji projektów, a także ekspert udzieli odpowiedzi na pytania uczestników.

Na Warsztacie numer II eksperci omówią dwa nowe instrumenty finansowe: „Pożyczka na rozwój” – pożyczka na modernizację parku maszynowego oraz Wsparcie prawne dla start-upów– indywidualne wsparcie prawne świadczone przez kancelarie prawne wybrane przez PARP. Dodatkowo zostaną przedstawione dwa projekty międzynarodowe: CrossEUWBAprojekt wspierający współpracę kobiecych startupów z aniołami biznesu oraz Impact Connected Car – program akceleracyjny, który stworzy samochód przyszłości. Uczestnicy spotkania otrzymają informacje o zasadach aplikowania, udzielania wsparcia i realizacji poszczególnych programów/projektów, a także uzyskają odpowiedzi na pytania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Spotkanie odbędzie się 28 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Więcej na stronie WWW