Rola decyzji w biznesie

Decyzją nazywamy dowolny wybór określonego sposobu organizacji układu działań. Jest ona uogólnieniem celu…

Menadżer w świetle organizacji, komunikacji i konfliktu

Menadżer, czy to w organizacji społecznej, czy też w zakładzie pracy, ma na…

Nietypowe formy zatrudnienia

Coraz częściej pracodawcy decydują się na nowe, nietypowe formy zatrudniania, jak np. leasing…

Rodzicielskie przywileje podwładnych

W związku z rodzicielstwem pracownicy mają określone uprawnienia, które mają na celu m.in.…

Kontrolna rola kadr

W kontroli nie chodzi o szukanie winnych i ich karanie, ale o wykrycie…

Motywacyjny system wynagradzania

Pracownik dąży do osiągnięcia zamierzonego celu. W tym dążeniu jest w stanie pokonać…

Staż zawodowy jako wyznacznik wysokości świadczeń

Po to, by nabyć niektóre uprawnienia pracownicze, trzeba mieć odpowiedni staż zawodowy. Problem…

Ochrona przedemerytalna

Do końca 2003 roku pracodawca nie mógł wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu…

Świadczenia za wypadki przy pracy

Osoby podlegające ubezpieczeniom wypadkowym w razie wypadku bądź choroby zawodowej mogą otrzymać świadczenia…

Zwolnienie pracownika

Zwalnianie nawet kiepskich pracowników nie należy z pewnością do łatwych i przyjemnych decyzji.…

Taktyki negocjacyjne

Każde negocjacje są inne. Należy zawsze dopasowywać stosowane taktyki do okoliczności panujących w…

SIM - płaska organizacja

Speed Intuition Management – nowoczesny sposób zarządzania działa w organizacjach o płaskiej strukturze,…

Rozwiązywanie konfliktów - brzydkie zagrania

Brzydkie zagrania dają łatwe zwycięstwo na krótką metę. Długotrwałe rozwiązanie wymaga czegoś więcej niż…

Rekrutacja pracowników

Przed rozmową kwalifikacyjną powinieneś przygotować zestaw pytań, które chcesz postawić kandydatowi. Zwiększy to…

Outsourcing w małej firmie

Outsourcing należy do tych pojęć z dziedziny zarządzania, które zrobiły w ostatnich latach…

Nagrody i wyróżnienia

Najstarszym i najskuteczniejszym sposobem motywowania każdego pracownika do większego wysiłku i zaangażowania w…

Złe świadectwo pracy

Pracodawca nie może odmówić wydania świadectwa pracy. Należy to do jego podstawowych obowiązków.…

Jak uniknąć obciążeń z tytułu świadczeń rzeczowych

Osoby zatrudnione w ramach umów o pracę czy umów cywilnoprawnych często otrzymują od…