Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Czy można odzyskać pieniądze zajęte przez komornika na koncie bankowym?

Komornik sądowy ściągnął mi z konta 4000 zł bez wcześniejszej informacji. Nie dostałam ani informacji od sadu ani od komornika. Czy mogę jakoś odzyskać te pieniądze? Jak mam uniknąć postępowania egzekucyjnego?

Jeżeli komornik zajął środki na rachunku bankowym, tzn. że prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego, jakim może być wyrok sądu nakazujący zapłatę. Niezwłocznie powinna Pani ustalić poprzez zgłoszenie się do komornika, kiedy i gdzie tytułu został wydany, a następnie ustalić, czy w tej sprawie była do Pani kierowana korespondencja na właściwy adres. Co do egzekucji środków z konta należy zauważyć, że egzekucja z rachunku bankowego to odrębny rodzaj egzekucji niż ta prowadzona z wynagrodzenia. Komornik może prowadzić egzekucję z wynagrodzenia za pracę zgłaszając ten fakt pracodawcy, którego obowiązkiem jest potrącić wskazaną część wynagrodzenia, jak i rachunku bankowego, kiedy bank na jego żądanie zablokuje środki na rachunku do wysokości zajęcia.

Zgodnie z przepisami prawa bankowego środki pieniężne znajdujące się m.in. na: rachunkach oszczędnościowych i rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz należących do jednej osoby, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Gdy komornik zajmie wierzytelności z wymienionych rachunków to bank jest zobowiązany do przekazania mu tej części pieniędzy przewyższającej kwotę wolną od zajęcia. Niezależnie od tego, ile dłużnik rachunków posiada (w jednym czy kilku bankach) jest tylko jedna kwota wolna od zajęcia dla wszystkich środków pieniężnych na nich zgromadzonych. Jedna kwota wolna od zajęcia obowiązuje także, gdy współposiadaczami zajętego konta jest więcej osób.

Kwota wolna od zajęcia może przysługiwać tylko raz w związku z konkretnym zajęciem i się nie odnawia. W przypadku, gdy na rachunek regularnie wpływają mniejsze kwoty pieniędzy, właściciel może nimi swobodnie dysponować, ale tylko do momentu, w którym suma wpływów przekroczy kwotę wolną od zajęcia. Jeżeli zajęcie trwa, a posiadacz rachunku po jego dokonaniu wypłaca z rachunku pieniądze, wykorzystując kwotę wolną od zajęcia, to kolejne wpływające na rachunek środki pieniężne będą trafiały do komornika. Co istotne kwota wolna od zajęcia nie ma zastosowania w przypadku egzekucji alimentów.

Jeżeli postępowanie egzekucyjne było prowadzone zgodnie z prawem, a środki zajęte przez komornika zostały przekazane Pani wierzycielowi, to już ich Pani nie odzyska. Jednak zmniejszą one Pani dług.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe ( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 128)

Art. 889 i nast. art 1083 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296 ze zm)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.