Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak wyegzekwować dług za niezapłaconą FV od zagranicznej firmy?

Mamy problem ze ściągnięciem należności za wystawioną fakturę (maj 2015) od zagranicznej firmy. Jak wygląda procedura odzyskania długu?

Niestety nie przybliża Pan żadnych szczegółowych danych, nie wskazuje też z jakiego kraju ma pochodzi Pański kontrahent. A bez takich detali nie można udzielić precyzyjnej odpowiedzi na zadane pytanie.

Jeśli Pański kontrahent pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej ma Pan możliwość skorzystania z uproszczonej procedury sądowej dot. tzw. Europejskiego Nakazu Zapłaty. Wszczęcie postępowania w trybie europejskiego postępowania nakazowego jest możliwe, jeśli:

1. sprawa pomiędzy dwoma podmiotami, pochodzącymi z różnych krajów UE, jest sprawą o charakterze cywilnoprawnym (lub wynikającą z przepisów prawa handlowego). Poza zainteresowaniem będą więc m.in. sprawy podatkowe, celne, administracyjne, upadłościowe;

2. sprawa dotyczy roszczenia pieniężnego, które jest wymagalne w momencie złożenia pozwu w sądzie;

3. sprawa może być rozpatrywana przez sąd miejsca zamieszkania pozwanego (np.: nie ma innego prawomocnego orzeczenia w tej sprawie), pozew został prawidłowo wypełniony oraz powództwo nie jest oczywiście bezzasadne.

Jeżeli pozew został prawidłowo przygotowany (wg formularza A określonego w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1896/2006) to sąd powinien wydać, zasadniczo w terminie 30 dni od wniesienia pozwu, europejski nakaz zapłaty. Gdy pozwany nie wniesie w terminie 30 dni od otrzymania nakazu zapłaty sprzeciwu, wtedy Nakaz staje się wykonalny i sąd go wydający opatrzy go klauzulą wykonalności. Egzekucję należy skierować do komornika w kraju w którym zamieszkuje pozwany i będzie przebiegała zgodnie z tam obowiązującymi przepisami.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.