Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Niania na umowie uaktywniającej a staż pracy

Czy pracując na umowę uaktywniającą jako niania, można zaliczyć ten okres do stażu pracy? Umowa była na 8 godzin, a składki odprowadzane od 800 zł.

Umowa uaktywniająca nie jest zaliczana do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze takie jak prawo do urlopu wypoczynkowego. Jest to umowa o świadczenie usług i stosuje się odpowiednio do niej przepisy dotyczące umowy zlecenia. Umowa ta zapewnia odprowadzanie od wynagrodzenia niani składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Osoba pracująca jako niania może przystąpić jak każdy zleceniobiorca do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Okres pracy na podstawie tej umowy będzie zaliczany do stażu pracy wymaganego przy ustaleniu prawa do emerytury.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 145 ze zm.)

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Agnieszka 6 sie 2023 (08:16)

Jeśli będę zatrudniona na umówię uaktywniającej jako niania czy w razie mojej śmierci lub bliskich należy się odszkodowanie?