Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nietypowe formy czasu pracy cz. II

Obok podstawowego systemu czasu pracy powstały również nowe systemy pracy, których zadaniem jest przede wszystkim ułatwienie wzajemnych relacji na płaszczyźnie pracodawca-pracownik. Druga część raportu mówi m.in. o tym, czym jest zadaniowy system pracy, czy też – co takiego zawiera w sobie równoważny czas pracy? 

Zadaniowy czas pracy

W systemie zadaniowego czasu pracy zatrudnia się pracownika wówczas, gdy utrudnione jest określenie precyzyjnego momentu rozpoczynania i zakończenia pracy oraz skontrolowanie czasu, który pracownik przeznacza na wykonywanie jej. Dlatego dla pracowników objętych nim nie prowadzi się ewidencji czasu pracy. Przyjęcie w firmie takiego systemu czasu pracy jest uzasadnione jej rodzajem i organizacją oraz miejscem wykonywania. Praca nie jest więc wówczas wykonywana w ramach skoordynowanej grupy pracowników, lecz dzięki indywidualnemu zaangażowaniu konkretnego pracownika. Nie musi on bowiem przebywać w określonych godzinach w firmie.

Pracodawca powinien ustalić zakres obowiązków konkretnego pracownika w taki sposób, aby mógł je wykonać w ciągu ośmiogodzinnej normy dobowej oraz w ciągu 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Nie wolno dla niego określić większego zakresu obowiązków, ponieważ w ten sposób pracodawca naruszyłby przepisy o czasie pracy.

W sprawie sposobu określania zadań dla pracowników zatrudnionych w zadaniowym systemie czasu pracy stanowisko zajął też Sąd Najwyższy. Stwierdził on, że zadań dla pracownika nie określa się doraźnie w każdym dniu, lecz w akcie bądź w aktach, które kreują treść stosunku pracy.

Co na to Sąd Najwyższy?

Zdaniem Sądu Najwyższego wykonywanie codziennie poleceń przełożonego w określonym przez pracodawcę czasie uniemożliwia przyjęcie, że czas pracy pracownika określają zadania. W takim przypadku nie jest on bowiem faktycznie zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy (wyrok z 4 sierpnia 1999 r. w sprawie sygn. akt I PKN 181/99). Zadaniowy czas pracy może zostać wprowadzony w układzie zbiorowym pracy, który obejmuje firmę, bądź przez pracodawcę w regulaminie pracy.

Pytanie 1:
Czy można zatrudnić w zadaniowym czasie pracy pracownika zatrudnionego na część etatu, np. 1/2 etatu? Jak w takim przypadku określić wymiar zadań takiego pracownika?

Tak. Jeśli przepisy szczególne wynikające z umowy o pracę nie regulują sytuacji odmiennie, to w zadaniem systemie czasu pracy można zatrudnić pracownika pracującego na część etatu. Jeżeli w umowie o pracę ustalono, że pracownik będzie zatrudniony na część etatu (np. 1/4, 1/2 czy 3/4), wymiar jego zadań musi być proporcjonalny do rozmiaru etatu.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.