Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Orzecznictwo: Spółki, Spółka z o.o. – Wkład przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki a PCC

Wkład przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki a PCC

Sąd orzekający: Naczelny Sąd Administracyjny

Data orzeczenia: 12 kwiecień 2013 r.

Sygnatura: II FSK 1643/11

Teza:

„…Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w całości pokrytego wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, prowadzonego przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 3 pkt 2, art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b oraz art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Prowadzone przez osobę fizyczną przedsiębiorstwo nie może być uznane za spółkę kapitałową zarówno w rozumieniu przyjętym w art. 3 ust. 1, jak i w art. 3 ust. 2 Dyrektywy Rady 69/335/EWG z dnia 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.U.UE.L. 1969.249.25) – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny…”.


Komentarz:

W przedmiotowej sprawie uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki z o.o. postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy spółki z 50 tys. zł do 49 mln zł. Podwyższony kapitał zakładowy w całości został pokryty aportem, tj. wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa, prowadzonego przez osobę fizyczną. Notariusz jako płatnik podatku z tytułu dokonywania czynności prawnych w formie aktu notarialnego pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 247 tys. zł stosując stawkę 0,5 %.

Zdaniem organu podatkowego notariusz prawidłowo obliczył i pobrał od dokonanej czynności podatek. Inne zdanie w tej sprawie zaprezentowała spółka uznając, że przepisy polskiej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnej skutkujące opodatkowaniem podwyższenia kapitału zakładowego stoją w sprzeczności z dyrektywą unijną 69/335/EWG. Spółka wniosła zatem o stwierdzenie nadpłaty w myśl polskich regulacji Ordynacji Podatkowej.

Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który oddalił skargę Spółki i orzekł zgodnie ze stanowiskiem zajętym w postępowaniu przed WSA. Sąd określił, że w zakresie opodatkowania z tytułu podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych, do których zalicza się polska spółka z o. o. zastosowanie mają przepisy dyrektywy Rady 69/335/EWG z 17 lipca 1969 r. dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału. Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. c w/w dyrektywy uznaje się za podlegającą opodatkowaniu operację podwyższenia kapitału spółki kapitałowej niezależnie od sposobu tego podwyższenia, a zatem także w wyniku wniesienia wkładu przez osobę fizyczną. Jeżeli zatem nastąpiło podwyższenie kapitału Spółki poprzez wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej, to czynność podlega opodatkowaniu podatkiem od gromadzenia kapitału. Decydujące znaczenie należało jednak przyznać stwierdzeniu, że przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę fizyczną nie może być uznane za spółkę kapitałową. A z uwagi na to, że obie strony nie są spółkami kapitałowymi, to nie zachodzi zwolnienie określone w art. 7 ust. 1 dyrektywy.

W tej sytuacji sąd uznał, że fiskus prawidłowo odmówił stwierdzenia nadpłaty w PCC pobranego przez płatnika (notariusza) z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w całości pokrytego wkładem niepieniężnym w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego, prowadzonego przez osobę fizyczną.

Wskazać również należy, że PCC podlegają umowy spółki oraz ich zmiany, jeżeli w wyniku ich podpisania dochodzi do podwyższenia podstawy opodatkowania. Przy zawarciu umowy podatek oblicza się od wartości wkładów wniesionych do spółki osobowej albo od wartości kapitału zakładowego spółki kapitałowej.Anna Kaźmierczak,
Kancelaria Initium Krzysztof Biernacki

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.