Infini

Działalność: fundusz prowadzi działalność w ramach programu BRIdge Alfa, którego celem jest stymulowanie i pomoc startupm, naukowcom, wynalazcom, inżynierom w komercjalizacji efektów ich badań naukowych. Motto Infini brzmi : „Dowodzimy, że dobrym pomysłem na start-up nie musi być tylko internetowy biznes”.

Na jakim etapie musi być projekt: Infini szuka projektów na wczesnym etapie (np. pomysł, koncepcja, model) oraz w późniejszej fazie rozwoju (prototyp, wstępny biznesplan, gotowy produkt). Przedsięwzięcie powinno dysponować wynikami projektu badawczego, które zostaną poddane komercjalizacji. Projekty te przechodzą proces weryfikacji, który kończy się wyłonieniem przedsięwzięć objętych finansowym i eksperckim wsparciem. Każdy pomysł oceniony jest z punktu widzenia czterech kryteriów: zespół, model biznesowy, technologia oraz potencjał rynkowy

Jakie branże: 

 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria biomedycznaBiotechnologia
 • FarmacjaNanotechnologie
 • Materiały kompozytowe i nanokompozytoweEnergetyka i ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Technologie odzysku i recyklinguElektronika
 • Optoelektronika
 • TelekomunikacjaInformatyka
 • Cybernetyka
 • KryptologiaRobotyka
 • Automatyka
 • MechatronikaIT B2B

Kwota inwestycji: do 1 mln PLN

Kontakt dla pomysłodawców:

infini@infini.pl
+48 22 629 26 36
ul. Żurawia 43 (II piętro)
00-680 Warszawa

Strona www: infini.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*