Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dokumentacja w działalności nierejestrowanej. Jak dokumentować przychody i wydatki?

Działalność nierejestrowana funkcjonuje już od ponad roku. Przez ten czas zyskała grono miłośników. Jednak osoby decydujące się na taką formą działalności nie ominie kwestia rozliczenia się z fiskusem oraz udokumentowanie wszystkich przychodów i kosztów.

Foto: YAY Foto/pzaxe

Przy rozliczeniu działalności nierejestrowanej ważna jest świadomość jak poprawnie dokumentować wszystkie wydatki. Jest to tym bardziej istotne, ponieważ dzięki nim można obniżyć podstawę opodatkowania.

Kasa fiskalna w działalności nierejestrowanej

Czy istnieje obowiązek posiadania kasy fiskalnej w działalności nierejestrowanej? Na to pytanie najlepiej pasuje ulubiona odpowiedź ekonomisty „to zależy”. Co prawda obowiązek stosowania kasy fiskalnej zgodnie z ustawą o VAT dotyczy wszystkich, którzy dokonują dostawy towarów lub usług, ale jedynie na rzecz osób fizycznych. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku dostawy lub usług towarów na rzecz osób prawnych. W tym przypadku będzie wystawiona tylko faktura. Zatem gdy prowadzona jest działalność nierejestrowana, a klientem jest chociażby jedna osoba fizyczna to taki przedsiębiorca ma obowiązek posiadania kasy fiskalnej.

Istnieją jednak pewne wyjątki od wcześniej już wspomnianej reguły. Ustawa przewiduje możliwość wprowadzenia  rozporządzenie odpowiedniego ministra, które zwalniałoby niektóre grupy podatników z obowiązku posiadania kas rejestrujących. Obecnie obowiązującym jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wśród nich wymienia się podmioty świadczące usługi m.in.:

 • Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe
 • Usługi pocztowe i kurierskie
 • Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Ponadto rozporządzenie przewiduje, że osoby które prowadzą działalność nierejestrowaną są zwolnieni z posiadania kasy fiskalnej w przypadku gdy ich obrót za poprzedni rok nie przekroczył kwoty 20 000 zł. Natomiast gdy dopiero rozpoczynamy działalność nierejestrowaną ważne jest aby nie przekroczyć proporcjonalnego obrotu w roku ubiegłym. Oznacza to, że jeśli zaczęliśmy w kwietniu działalność to nie można przekroczyć kwoty 8/12*20000 = 13 333 zł.

Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną? Sprawdź tutaj

Jednak osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie powinny się obawiać tej kwoty, bowiem przy tak dużym obrocie musiałyby przejść już na działalność rejestrowaną. Górna granica do kiedy można było prowadzić działalność nierejestrowaną w 2019 roku wynosiła 12 600 zł. Jak wyznaczyć próg działalności nierejestrowanej sprawdzisz tutaj.

Wydawać by się mogło, że temat kas fiskalnych w działalności nierejestrowanej jest już zamknięty. Jednak niestety, bowiem polskie prawo przewiduje również odstępstwa od limitu 20 000 zł. Oznacza to, że część przedsiębiorców również nierejestrowanych musi posiadać kasę fiskalną. W Wśród nich wymienia się podmioty oferujące m.in.:

 • Płynny gaz
 • Części do silników
 • Wyrobów z metali szlachetnych
 • Wyroby tytoniowe
 • Perfumy i wody toaletowe
 • Przewóz osób
 • Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne
 • Usługi rozrywkowe (w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne)

Jak dokumentować wydatki dla celów działalności nierejestrowanej?

Z racji, ze ustawa o PIT nie zawiera wykazu wydatków, przyjmuje się zatem, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie rzeczywiście poniesione przez podatnika wydatki. Muszą być one jednak racjonalnie uzasadnione z prowadzoną działalnością. Jednak jak to zrobić, również nie zostało jasno określone w ustawie. Warto jednak pamiętać, że to na podatniku spoczywa odpowiedzialność udowodnienia, że określony wydatek jest kosztem uzyskania przychodu. Oznacza to, że przedsiębiorca ma obowiązek nie tylko wykazać, że wydatek został poniesiony, ale także że został on poniesiony w celu osiągnięcia przychodu.

Jak już zostało powiedziane ustawa o PIT daje dowolność przedsiębiorcy w sposobie udowodnienia, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z prawem. Mogą być to zatem księgi podatkowe, deklaracje podatkowe, zeznania świadków, opinie biegłych

Jak dokumentować przychody działalności nierejestrowanej?

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną są zwolnione z VAT. Wynika to z tego, że obrót jest znacznie niższy (może maksymalnie wynieść do 12 600 zł w 2019 roku) niż kwota 200 tys. zł, stanowiąca dolną granicę od kiedy należałoby płacić VAT. W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. W takiej ewidencji musi znaleźć się m.in.:

 • Liczba porządkowa
 • Data sprzedaży
 • Wartość sprzedaży
 • Wartość sprzedaży narastająco

Przedsiębiorcy prowadzący działalność nierejestrowaną nie muszą prowadzić ewidencji VAT, co za tym idzie nie muszą składać plików JPK_VAT. Jednak należy pamiętać o tym, że osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną ma obowiązek wystawienia faktury VAT na żądanie nabywcy.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Fixme 28 sie 2020 (23:13)

Super ,że jest taka możliwość prowadzenia działalności nierejestrowanej!