Ranking kont firmowych

Rejestracja wzoru przemysłowego lub patentu? Oto rzecznicy patentowi i kancelarie patentowe

Rozpoczynając przygodę z własnym biznesem nie mniej ważne od sprzedaży, produktu czy marketingu są kwestie ochrony własnego pomysłu. Jeśli projekt, rozwiązanie technologiczne, konstrukcja czy mechanizm, który chcemy rozwijać jest zupełnie nowy na rynku koniecznością staje się rejestracja wzoru przemysłowego lub patentu. Oto lista wybranych rzeczników patentowych i kancelarii patentowych, które pomagają przebrnąć przez skomplikowane procedury.

WROCŁAW

Wrocław, Źródło: YAY Foto

1.    WTS Rzecznicy Patentowi Witek, Śnieżko i Partnerzy

www.wtspatent.pl

Adres: ul. Rudolfa Weigla 12, 53-114 Wrocław
Tel. (71) 346 74 30
E-mail: Wrocł[email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, rejestrację nowych odmian roślin, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej, prowadzenie postępowań zmierzających do unieważnienia wskazanego patentu lub znaku towarowego oraz wydawanie opinii na temat możliwości skutecznego przeprowadzenia takich postępowań.

2.    JWP Rzecznicy Patentowi

www.Jwp.pl

Adres: ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław
Tel. (71) 342 50 53
E-mail: Wrocł[email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

3.    Biuro Usług Patentowych Regina Kozłowska

www.kozlowska-patent.com

Adres: ul. Pomorska 4/16, 50-218
Tel. 509 268 433
E-mail: [email protected]

Zakres usług: Opracowywanie dokumentacji związanej ze zgłaszaniem wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych do ochrony prawnej, zgłaszanie wynalazków, wzorów użytkowych, topografia układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych do ochrony prawnej, prowadzenie obrony spraw zgłoszonych do ochrony prawnej w trakcie ich rozpatrywania przed Urzędem Patentowym RP, prowadzenie wszystkich innych spraw związanych z uzyskanie i utrzymaniem ochrony prawnej, prowadzanie badań patentowych, sporządzanie umów.

KRAKÓW

Kraków, Źródło: YAY Foto

1.    Kancelaria Prawno-Patentowa Patent Marta Bartula-Toch

www.epatent.pl   

Adres: Stanisława Moniuszki 26/A, 31-523 Kraków
Tel. (12) 428 25 70
E-mail: [email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

2.    Kancelaria Patentowa  Anna Górska   

www.gorska.com.pl

Adres: ul. Długa 59/5, 31-147 Kraków
Tel. (12) 631 15 09
E-mail: [email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

3.    Kancelaria Rzeczników Patentowych AOMB

www.aomb.pl

Adres: ul. Zabłocie 25/33, 30-701 Kraków
Tel. (12) 311 07 77
E-mail: [email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

WARSZAWA

Warszawa, Źródło: YAY Foto

1.    Kancelaria Prawno-Patentowa NOVELPAT

www.novelpat.pl

Adres: ul. Grzybowska 16/22 lok. 1110, 00-132 Warszawa
Tel: (22) 624 88 79
E-mail: [email protected]

Zakres usług: Znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe, oznaczenia geograficzne, topografie układu scalonego, prawa autorskie, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

2.    Kancelaria Kondrat i Partnerzy

www.kondrat.pl

Adres: Al. Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa
Tel. (22) 831 12 34
E-mail: [email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

3.    Kancelaria Prawno-Patentowa Sylwia Oleksiewicz

www.oplaw.pl

Adres:  ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
Tel. (22) 201 24 85
E-mail: [email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

GDAŃSK

Gdańsk, Źródło: YAY Foto

1.    TRASET Rzecznicy Patentowi – Czabajska, Szczepaniak

www.traset.pl

Adres: ul. Piecewska 27, 80-288 Gdańsk
Tel. (58) 345 76 32
E-mail: [email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

2.    Brzezicki Gierszewski Adwokaci Radcowie Prawni Rzecznicy Patentowi

www.bgpatent.pl

Adres: ul. Nowe Ogrody 37A/1, 80-803 Gdańsk
Tel. (58) 526 55 44
E-mail: [email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

3.    Partner Systems Kancelaria Patentowa

www.kancelaria.pl

Adres: ul. Kołobrzeska 30, 80-394 Gdańsk
Tel: (58) 524 42 15
E-mail: [email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

POZNAŃ

Poznań, Źródło: FORUM

1.    Kancelaria Prawno-Patentowa Zbigniew Ciupiński

www.rzecznikciupiński.pl

Adres: ul. Kramarska 26, 61-773 Poznań
Tel: (61) 879 56 70
E-mail: Ciupiń[email protected]

Zakres usług: wynalazków i wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, umów licencyjnych, zastępstwa w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, zastępstwa przed sądami, zastępstwa przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) i Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), przygotowywania opinii i ekspertyz, przygotowywania i negocjacji umów z zakresu własności intelektualnej, prawa autorskiego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzenia spraw spornych

2.    Patent-Service

www.patent-service.pl

Adres: ul. Towarowa 41/101, 61-896 Poznań
Tel: (61) 853 64 49
E-mail: [email protected]

Zakres usług: przygotowywanie oraz prowadzenie zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, rejestrację znaków towarowych w Polsce i za granicą, badania patentowe, reprezentowanie stron przed odpowiednimi sądami lub organami administracji państwowej w sprawach spornych i związanych z naruszeniami praw wyłącznych, pomoc w opracowywaniu strategii patentowej

3.    Kancelaria Patentowa Elżbieta Piątkowska

www.rzecznikpiatkowska.pl

Adres: ul. Bukowska 25/1, 60-501 Poznań
Tel. (61) 663 41 61
E-mail: [email protected]

Zakres usług: porady w zakresie uzyskania ochrony, badania zdolności patentowej w bazach krajowych i międzynarodowych, badania stanu techniki, poszukiwania w literaturze, przygotowywania opinii dotyczących zdolności patentowej, przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowych wynalazków w trybie krajowym; w Urzędzie Patentowym RP oraz w trybie, międzynarodowym PCT jak i patentów europejskich w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowych wzorów użytkowych,  walidacja patentów europejskich w Polsce, uzyskania dodatkowych świadectw ochronnych SPC, sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów, sporządzania opinii dotyczących naruszeń patentów krajowych, prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi, przygotowania umów w zakresie patentów, monitorowania spraw rozwiązań konkurencji, badania statusów spraw patentowych, zastępstwa procesowe przez Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z ochroną, porady w zakresie uzyskania ochrony, przygotowywania dokumentacji zgłoszeniowych wzorów przemysłowych, badania stanu techniki, poszukiwania w literaturze, sporządzania listów ostrzegawczych w sprawach naruszeń patentów, sporządzania opinii dotyczących naruszeń, prowadzenia postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP i sądami administracyjnymi, przygotowania umów, monitorowania spraw rozwiązań konkurencji, zastępstwa procesowe przez Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych z ochroną, badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych w bazach krajowych i międzynarodowych, przygotowywanie podań o udzielenie ochrony znaków krajowych, nadzorowanie procesu rejestracji znaku towarowego w systemie krajowym, zgłaszanie znaków towarowych w trybie wspólnotowym do rejestracji, nadzorowanie procesu rejestracyjnego znaków towarowych w trybie wspólnotowym, przedłużanie ochrony zarejestrowanych krajowych znaków towarowych, przedłużanie ochrony międzynarodowych zarejestrowanych znaków towarowych, dokonywanie stosownych czynności w celu zmian wpisów w rejestrach UPRP związanych ze zmianami dot. Uprawnionego, zapisami licencji, ograniczeniami wykazu towarów i usług, weryfikację i tłumaczenie wysyłanych klientom, świadectw ochronnych oraz decyzji i postanowień UPRP, dokonywanie określonych czynności przed Urzędem Patentowym RP, doradztwo, opinie prawne, przygotowywanie umów w zakresie znaków towarowych.

Łódź

Łódź, Źródło: FORUM

1.    Kancelaria Patentowa Lex-Patent „Novita”

www.patent-kosinska.pl
Adres: ul. Piotrkowska 270/509, 90-361 Łódź
Tel. (42) 681 02 88
E-mail: [email protected]

Zakres usług: ochrona znaków towarowych w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w innych krajach, ochrona : wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, ochrona oznaczeń geograficznych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed sądami powszechnymi, opracowywanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i topografii układów scalonych.

2.    Rumpel i Partnerzy Radcowie Prawni i Rzecznicy Patentowi

www.rumpel.pl

Adres: ul. Częstochowska 1a, 93-115 Łódź
Tel: (42) 600 02 80
E-mail: [email protected]

Zakres usług: nieuczciwa konkurencja, prawo autorskie, szkolenia i wykłady, wycena znaków towarowych i innych praw, wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki towarowe

3.    Kancelaria Patentowa SW-Patent

www.sw-patent.pl

Adres: ul. Gdańska 126/B lok. 210, 90-520 Łódź
Tel: (42) 637 25 10
E-mail: [email protected]

Zakres usług:  reprezentacja podmiotów krajowych i zagranicznych przed Urzędem Patentowym i sądami, przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej krajowej, międzynarodowej i wspólnotowej znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych; przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej, sporządzanie opisów wzorów użytkowych oraz wynalazków, pomoc w uzyskiwaniu praw wyłącznych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, WIPO, EPO i innymi urzędami patentowymi na świecie, prowadzenie spraw spornych w zakresie prawa własności przesyłowej; , utrzymywanie w mocy praw własności przemysłowej, badanie i zgłoszenie znaków towarowych, badanie i zgłoszenie wzorów przemysłowych, badanie i zgłoszenie wzorów użytkowych, badanie stanu techniki, badanie zdolności patentowej, badanie czystości patentowej, badanie i zgłoszenie wynalazków, walidacja patentu europejskiego, obsługa prawna w zakresie umów licencyjnych i umów przeniesienia prawa na patenty, prawa ochronne i prawa z rejestracji – opracowujemy wzory umów licencyjnych, umów o przekazanie praw do tytułów ochronnych oraz doradzamy przy transferze technologii i know-how

KATOWICE

Katowice, Źródło: Wikipedia

1.    Kancelaria Patentowa INVENTCONSULT

www.inventconsult.pl

Adres: ul. Sowińskiego 1, 40-272 Katowice
Tel: (32) 255 24 45
E-mail: [email protected]

Zakres usług: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów

2.    Kancelaria Patentowa Łukaszczyk

www.patent.pl

Adres: ul. Głowackiego 8/6, 40-052 Katowice
Tel: (32) 608 33 98
E-mail: [email protected]

Zakres usług: Badania Patentowe, Opisy Patentowe, Postępowanie Patentowe, Wzory Przemysłowe, Znaki Towarowe, Naruszenie Ochrony

3.    Kancelaria Patentowa Radecki

www.apatent.pl

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 11, 40-082 Katowice
Tel: (32) 411 52 64
E-mail: [email protected]

Zakres usług: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe

Lublin

Lublin, Źródło: FORUM

1.    Kancelaria Patentowa Magdalena Tarała

www.kancelariapatenty.pl

Adres: ul. Wolska 11A, 20-411 Lublin
Tel: (81) 448 20 20
E-mail: [email protected]

Zakres usług: prawa ochronne na wzory użytkowe, rejestracje znaków towarowych, rejestracje wzorów przemysłowych, poszukiwania w zakresie patentów i znaków towarowych, licencje, doradztwo w zakresie praw własności przemysłowej, reprezentacja przed UPRP w sprawach sprzeciwów, reprezentacja przed UPRP w sprawach o unieważnienie lub wygaszenie, pomoc w zakresie sporów sądowych – m. in. w zakresie: naruszeń patentów, zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji itp., patenty na wynalazki

2.    Włodarczyk + Włodarczyk Rzecznicy Patentowi

www.wplusw.pl

Adres: ul. Spokojna 17/11, 20-066 Lublin
Tel. (81) 479 52 60
E-mail: [email protected]

Zakres usług: ochrona znaków towarowych w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w innych krajach, ochrona : wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, ochrona oznaczeń geograficznych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed sądami powszechnymi, opracowywanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i topografii układów scalonych.

3.    Ryszard Skubisz Kancelaria Prawno – Patentowa

www.skubisz.pl

Adres: ul. Piastowska 31, 20-610 Lublin
Tel: (81) 524 56 50
E-mail: [email protected]

Zakres usług: ochrona znaków towarowych w Polsce, w krajach Unii Europejskiej i w innych krajach, ochrona : wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, ochrona oznaczeń geograficznych, zwalczanie nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed sądami powszechnymi, opracowywanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie prawa do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i topografii układów scalonych.

SZCZECIN

Szczecin, Źródło: YAY Foto

1.    TeCo – Kancelaria Patentowa

www.kancelariapatentow.szczecin.pl

Adres: al. M. J. Piłsudskiego 9/9, 70-422 Szczecin
Tel. (91) 433 93 33
E-mail: [email protected]

Zakres usług: prowadzenie całokształtu spraw związanych z opracowaniem, zgłaszaniem i ochroną: (dokumentacja zgłoszeniowa i prowadzenie postępowania przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM) w zakresie: znaków towarowych (marki, loga),wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,; przeprowadzanie badań zdolności rejestrowej znaków towarowych, przeprowadzanie badań i poszukiwań patentowych, zabezpieczanie interesów właścicieli i twórców-autorów, doradztwo prawno-patentowe, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ściganie naruszeń, opracowanie opinii i ekspertyz, wyliczanie wartości znaku towarowego.

2.    Taterka Ireneusz, Rzecznik Patentowy

Adres: ul. Zygmunta Felczaka 15, 71-417 Szczecin
Tel: (91) 488 38 17
E-mail: [email protected]

Zakres usług: prawa ochronne na wzory użytkowe, rejestracje znaków towarowych, rejestracje wzorów przemysłowych, poszukiwania w zakresie patentów i znaków towarowych, licencje, doradztwo w zakresie praw własności przemysłowej, reprezentacja przed UPRP w sprawach sprzeciwów, reprezentacja przed UPRP w sprawach o unieważnienie lub wygaszenie, pomoc w zakresie sporów sądowych – m. in. w zakresie: naruszeń patentów, zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji itp., patenty na wynalazki
3.    Moya Kancelaria Patentowa Marcin Momot

www.moya-krp.org

Adres: ul. Pomarańczowa 35/1, 70-781 Szczecin
Tel. 693 496 867
E-mail: [email protected]

Zakres usług: prawa ochronne na wzory użytkowe, rejestracje znaków towarowych, rejestracje wzorów przemysłowych, poszukiwania w zakresie patentów i znaków towarowych, licencje, doradztwo w zakresie praw własności przemysłowej, reprezentacja przed UPRP w sprawach sprzeciwów, reprezentacja przed UPRP w sprawach o unieważnienie lub wygaszenie, pomoc w zakresie sporów sądowych – m. in. w zakresie: naruszeń patentów, zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji itp., patenty na wynalazki

RZESZÓW

Rzeszów, Źródło: FORUM

1.    Biuro Patentowe INICJATOR

www.inicjator.pl

Adres: ul. Żółkiewskiego 7b/1, 35-203 Rzeszów
Tel. (17) 852 27 67
E-mail: [email protected]

Zakres usług: prawa ochronne na wzory użytkowe, rejestracje znaków towarowych, rejestracje wzorów przemysłowych, poszukiwania w zakresie patentów i znaków towarowych, licencje, doradztwo w zakresie praw własności przemysłowej, reprezentacja przed UPRP w sprawach sprzeciwów, reprezentacja przed UPRP w sprawach o unieważnienie lub wygaszenie, pomoc w zakresie sporów sądowych – m. in. w zakresie: naruszeń patentów, zarejestrowanych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji itp., patenty na wynalazki

2.    Podkarpacki Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Rzeszowie

www.not.rzeszow.pl/pwktir-index.php

Adres: ul. Kopernika 1 (skr. Pocztowa 192), 35-959 Rzeszów
Tel. (17) 853 45 10
E-mail: [email protected]

Zakres usług: Kancelarię Patentową (wszystkie usługi dotyczące rzecznictwa patentowego w kraju i zagranicą), doradztwo patentowe, badanie zdolności i czystości patentowej, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, sprawy sporne przed Urzędem Patentowym RP i Sądami Powszechnymi, zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, prawy sporne przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego OHIM (znaki i wzory wspólnotowe), ochrona międzynarodowa (w wytypowanych krajach) wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, wyceny wartości patentów i praw ochronnych, opinie o innowacyjności rozwiązań.

3.    ZELPAT Kancelaria Patentowo Andrzej Wlazło

Adres: ul. Płk. Kazimierza Iranka-Osmeckiego 49
Tel: (17) 860 11 55
E-mail: [email protected]

Zakres usług: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe

Białystok

1.    Rzecznik Patentowy Paweł Miniuk

www.miniuk.pl

Adres: ul. Kard. Wyszyńskiego 2/18
Tel: (85) 651 47 99
E-mail: paweł@miniuk.pl

Zakres usług: prawo autorskie, nazwy handlowe, nieuczciwa konkurencja, znaki towarowe (firmowe), wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografia układów scalonych, oznaczenia geograficzne

2.    Kancelaria Prawno-Patentowa Rzecznicy Patentowi Dobkowska Iwaniuk

www.dobkowska-iwaniuk.pl

Adres: ul. Rycerska 79, 15-157 Białystok
Tel. (85) 676 31 12
E-mail: [email protected] / [email protected]

Zakres usług: uzyskiwania, zachowania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, a w szczególności: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, znaków usługowych, oznaczeń geograficznych;  reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym RP; reprezentowania klientów przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi w sprawach dotyczących: międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT, europejskich zgłoszeń patentowych,  międzynarodowej rejestracji znaków towarowych, zgłaszania i prowadzenia postępowań przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (Hiszpania) w sprawach dotyczących: wspólnotowego znaku towarowego, wspólnotowego wzoru przemysłowego; umów z zakresu własności przemysłowej; badań patentowych, badań znaków towarowych; postępowania i dochodzenia roszczeń w sprawach o naruszenie praw wyłącznych, praw autorskich i nieuczciwej konkurencji; reprezentowania klientów przed sądami i organami celnymi w sprawach własności przemysłowej; opinii i porad w sprawach własności przemysłowej.

3.    Kancelaria Prawno – Patentowa Agnieszka Iwaniuk

www.kancelaria-iwaniuk.pl

Adres: ul. Składowa 7/101, 15-399 Białystok
E-mail: [email protected]
Tel. (85) 688 31 72

Zakres usług: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe

Przeczytaj także na MamBiznes.pl:

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Jarek90 22 lut 2020 (08:39)

Bardzo dobrą kancelarią patentową jest także http://kancelariapatent.pl/ z Krakowa. Pomagają w zakresie prawa patentowego, znaków towarowych, praw autorskich czy doradzają w obszarze znaków towarowych i użytkowych. Jesli w tych tematach potrzebne wam wsparcie - Kancelaria JWJ będzie najlepszym wyborem!

MamBiznes.pl
35 500 obserwujących
+ Zaobserwuj nas