Ranking kont firmowych

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy. Od A do Z

W głowie niejednego przedsiębiorcy pojawia się obawa o swój los, jak i firmy w momencie jego choroby. Jednak część z nich może skorzystać z zasiłku chorobowego oraz odroczonego płacenia składek ZUS. Komu przysługuje zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy i jak go uzyskać? 

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że może skorzystać ze świadczenia jakim jest zasiłek chorobowy. Oto warunki, jakie muszą zostać spełnione, by właściciel firmy mógł otrzymać zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy; Fot. YAY Foto

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, zatem tylko Ci przedsiębiorcy, którzy opłacają składkę chorobową mogą skorzystać z tzw. chorobowego. Jednak i ten warunek może nie wystarczyć, bowiem aby uzyskać prawa do tego świadczenia, należy opłacać składkę przez okres 90 dni. Dopiero po tym czasie, przedsiębiorca może skorzystać z zasiłku chorobowego.

Powyższy okres jest bardzo istotny, bowiem jeśli przedsiębiorca zgłosi się do ubezpieczenia chorobowego i przykładowo po miesiącu zachoruje, to nie otrzyma zasiłku. Wynika to z tego, że nie osiągnięty zostanie okres 90-dni, który został wprowadzony w celu ograniczenia nadużyć. Jednak w tym przypadku warto wspomnieć do 90 – dniowego okresu zaliczają się poprzednie okresy ubezpieczeń (np. z etatu), ale pod warunkiem, że przerwa pomiędzy ubezpieczeniami nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Jest jeszcze jeden warunek. Otóż wszystkie składki muszą zostać opłacone w terminie. W przeciwnym razie przedsiębiorca zostanie wyłączony z dobrowolnego ubezpieczenia od pierwszego dnia miesiąca, za który nie opłacił w terminie należnej składki. Dodatkowo straci prawo do zasiłku chorobowego na okres 3 miesięcy.

Jak zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego?

Zgłoszenie się do ubezpieczenia chorobowego jest dosyć proste. Wystarczy zgłosić się na formularzu ZUS ZUA. Następnie dokument ten należy dostarczyć do najbliższej placówki ZUS.

Objęcie ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca zgłosi się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego razem ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń przed upływem 7 dni od dnia powstania tytułu do tych ubezpieczeń.

Ile wynosi i jak otrzymać zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców wyliczany jest na podstawie średnich zadeklarowanych składek z ostatnich 12 miesięcy. Jednak należy pomniejszyć to jeszcze o wskaźnik w wysokości 13,71 proc. Wysokość zasiłku dodatkowo będzie uzależniona od stopnia choroby.

  • W przypadku niezdolności do pracy przysługuje 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku
  • W przypadku pobytu w szpitalu można ubiegać się o 70 proc. podstawę wymiaru zasiłku
  • Zasiłek może wynieść również 100 proc. podstawy w przypadku, gdy:
  • choroba przypada w czasie ciąży
  • niezdolność powstała z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • konieczne jest poddanie się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów

Istotną dla przedsiębiorcy może być informacją, iż zasiłek chorobowy przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, w tym za dni wolne od pracy. Jednak należy pamiętać, że od zasiłku potrącany jest również podatek.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca, który dobrowolnie zgłosił się do ubezpieczenia społecznego 12 maja 2018 roku i terminowo opłacał składki. W terminie od 01.08.2019 do 16.08.2019 przebywał na zwolnieniu lekarskim.

1) W takim przypadku najpierw należy wyliczyć średnią składkę. W 2018 roku wynosiła ona minimalnie 2 665,80 zł , zaś w 2019 roku 2859,00 zł (tzw. duży ZUS).

(5*2665,8+7*2859)/12= 2778,5 zł

2) Jeszcze należy podstawę pomniejszyć o wskaźnik 13,71 proc.

2778,5*(100%-13,71%) = 2 397,57 zł

3) Tym samym przedsiębiorca za każdy dzień (także wolny, jak i sobotę i niedzielę) otrzyma:

2 397,57/31= 77,34 zł

4) Od tej kwoty należy odjąć jeszcze podatek dochodowy

77,34*(100%-18%)= 63,42 zł

5) Zatem łącznie przedsiębiorca otrzyma „na rękę”

63,42*16= 1 014,72 zł

Jeśli przedsiębiorca zachoruje i przysługiwał mu zasiłek chorobowy, ma prawo do pomniejszenia podstawy składek na ubezpieczenia społeczne za okres, w którym z powodu choroby nie prowadziłeś działalności. Podstawę obniża się  proporcjonalnie do liczby dni, za które pobierał zasiłek.

Aby móc otrzymać zasiłek choroby przedsiębiorca, przedsiębiorca musi złożyć w ZUSie tylko jeden dokument wypełniony formularz  ZUS Z-3b, bowiem zwolnienie lekarskie jest od razu wysyłane do ZUS (obowiązuje od 1 grudnia 2018 roku).

ZUS jest zobowiązany do wypłaty zasiłku w ciągu 30 dni od daty otrzymania wskazanych dokumentów. Jeżeli ZUS spóźnia się z wypłatą zasiłku, można żądać zapłaty odsetek ustawowych.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl 

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
MamBiznes.pl
35 500 obserwujących
+ Zaobserwuj nas