Czy otrzymam zasiłek chorobowy, gdy zamknę firmę?

Jestem na zwolnieniu lekarskim, które będzie trwało co najmniej 6 miesięcy i chcę zlikwidować działalność gospodarczą. Czy będę miała prawo do zasiłku chorobowego?

Prowadząc własną działalność gospodarczą podatnik nabywa prawo do zasiłku chorobowego, o ile zgłosił się i opłaca ubezpieczenie chorobowe. W tym przypadku jest ono dla przedsiębiorcy dobrowolne. Przedsiębiorca nabywa prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia choroby. Warunkiem nabycia jednak prawa do świadczenia w przypadku przedsiębiorców jest posiadanie co najmniej 90-dniowego nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Likwidacja działalności pozbawia Pani prawa do zasiłku chorobowego, gdyż ustaje tytuł ubezpieczenia. Niemniej jednak zasiłek chorobowy będzie Pani nadal przysługiwał, jeżeli niezdolność do pracy powstała:

  • w czasie trwania ubezpieczenia i trwa nieprzerwanie również po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
  • po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli trwała co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia,
  • po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli trwała co najmniej 30 dni i powstała nie później niż w ciągu trzech miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia i była spowodowana chorobą zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Tym samym, jeżeli jest Pani na zwolnieniu lekarskim obecnie w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego i prowadzenia działalności, to jej likwidacja nie pozbawi Pani prawa do zasiłku o ile okres zwolnienia będzie nieprzerwany.

Podstawa prawna:

  • Art. 4, art. 13 , Ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 159).

Anna Świech
Kancelaria INITIUM Krzysztof Biernacki

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*