Ruszył nabór start-upów do akceleratora proptech

Ruszył nabór do akceleratora Colliers dla branży proptech na 2019 rok, który realizuje we…

„Start-upy z obszaru proptech zbyt skupiają się na technologii, a nie na potrzebach rynku nieruchomości”

Rynek nieruchomości to niezwykle interesująca branża. Jednak niezwykły potencjał w niej drzemiący  jest…