Ranking kont firmowych

Liczba działalności gospodarczych jest wyższa niż na początku pandemii. Najgorsze za nami

Polskie firmy najgorsze mają już za sobą. Tak przynajmniej wynika ze statystyk CEiDG, które wskazują, że obecnie liczba aktywnych firm w Polsce wróciła do poziomu sprzed epidemii. Systematycznie spada liczba zawieszanych i likwidowanych frm.

Fot. YAY Foto

Pandemia koronawirusa najmocniej w polskie firmy w marcu. To wtedy w Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej zanotowano nagły przyrost podmiotów, które zdecydowały się na zawieszenie bądź zaprzestanie działalności. Negatywny trend został szybko zahamowany i szybko odbijamy się od dna.

Według najnowszych danych w Polsce obecnie działa 2 480 214 aktywnych firm. Dla porównania w dniu 11 marca, a więc umownym początku epidemii nad Wisłą działało 2,47 mln firm. Analizując z kolei okres od 11 marca do 12 maja liczba aktywnych firm zmniejszyła się o 21,9 tys. To oznacza, że w niecałe 3 miesiące odrobiliśmy straty i obecnie mamy 2 tys. więcej aktywnych firm niż to miało miejsce na początku pandemii w Polsce.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

Firma mająca chwilowe lub dłuższe problemy może skorzystać rozwiązania jakim jest zawieszenie działalności gospodarczej. Czynnikami, które mogą zdecydować o takiej konieczności są zdarzenia losowe, problemy z kontrahentami czy np. stan epidemiologiczny. Zawieszenie działalności skutkuje brakiem konieczności odprowadzania składek na ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy. Przedsiębiorca zwolniony jest także z obowiązku składania deklaracji ZUS oraz VAT.

Zawieszenie działalności przysługuje wyłącznie firmom, które nie zatrudniają nikogo na umowę o pracę. Jednak jest od tego wyjątek, jeśli pracownik etatowy przebywa na urlopie związanym z urodzeniem dziecka. Oczywiście jeśli pracownicy takiej firmy są zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło, tudzież umowy zlecenia to przedsiębiorca również może skorzystać z tego prawa. Zgodnie z przepisami działalność gospodarczą można zawiesić również z datą wsteczną bądź przyszłą. Przeczytaj więcej o tym, jak zawiesić działalność z powodu koronawirusa.

Ministerstwo Rozwoju informuje:

CEIDG to rejestr firm, w którym codziennie wprowadzane są przez przedsiębiorców zmiany, m.in. dot. zawieszenia działalności gospodarczej – z datą wsteczną – lub uruchomienia działalności gospodarczej z datą przyszłą. CEIDG odnotowuje największą liczbę wniosków o zawieszenie zazwyczaj z końcem każdego miesiąca. Wynika to ze specyfiki płatności składek – o ile składki na ubezpieczenie społeczne odprowadza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia działalności w danym miesiącu, o tyle składka na ubezpieczenie zdrowotne jest niepodzielna, nawet jeśli działalność była prowadzona przez część miesiąca.

 

Sprawdź, także jak skorzystać z różnych rozwiązań ujętych w tarczy antykryzysowej

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Kasia 9 cze 2020 (02:09)

To znaczy tylko tyle że wielu pracowników dostało wybór - albo cię zwalniam całkiem, albo zakładasz DG. Najgorsze będzie za nami jak przychody tych biznesów będą przynajmniej na poziomie zeszłego roku. Firemka z ulgą na start o przychodzie 2000 zł netto to żadny biznes..