Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Nowe obowiązki dla firm dotyczące emerytur

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). PPK mają być zachętą do systematycznego gromadzenia oszczędności, z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60 roku życia.

Fot: YAY Foto

– Aktualny projekt Ustawy o PPK nakłada na wszystkie podmioty zatrudniające, w tym w szczególności na pracodawców i zleceniodawców, obowiązek wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcia z nią odpowiednich umów o zarządzanie i prowadzenie PPK – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Gwiazda, Partner, Szef Praktyki Prawa Pracy w Kochański Zięba i Partnerzy. – Na PPK mieliby się składać zarówno pracodawcy, pracownicy, jak i budżet państwa.

Minimalna składka podstawowa opłacana przez pracodawcę wynosić będzie 1,5% wynagrodzenia, a opłacana ze środków pracownika 2 % wynagrodzenia. Pracodawca mógłby też dobrowolnie podwyższyć część składki o 2,5%, a pracownik o 2% wynagrodzenia.

Skarb Państwa dołoży do PPK dla każdego uczestnika programu tzw. składkę powitalną w wysokości 250 złotych oraz lojalnościową dopłatę roczną w wysokości 240 złotych za każdy rok obowiązywania PPK.

Ustawa o PPK ma obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Obowiązki związane z PPK mają być wprowadzane etapami, w zależności od wielkości podmiotu zatrudniającego. W pierwszej kolejności, od 1 lipca 2019 r. obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci zatrudniający co najmniej 250 osób.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

MarketNews24

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.