Ponad 1 tys. firm otrzymało dotację na ekspansję zagraniczną. Dla kogo 425 tys. zł wsparcia?

Ponad 1 tys. firm otrzymało z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wsparcie na ekspansję zagraniczną. W ramach 6. edycji programu „Go to Brand” przedsiębiorcy myślący o globalnym rozwoju otrzymali 327 mln zł. Pieniądze można przeznaczyć na działania związane z promocją marek produktowych poza Polską.

Inicjatywa realizowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przyciągnęła spore grono mikro, małych i średnich firm. W sumie o dotację ubiegało się ponad 1,5 tys. przedsiębiorstw. Maksymalna kwota wsparcia wnosiła 425 670 zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości od lutego przyjmowała wnioski od podmiotów zainteresowanych inicjatywą. W ramach programu realizowanego w poddziałaniu 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” przedsiębiorcy złożyli 1575 wniosków. W porównaniu do naboru w ubiegłym roku oznacza to wzrost o 180 wniosków. Po weryfikacji nadesłanych aplikacji ostatecznie pozytywną decyzję o przyznaniu wsparcia otrzymało 1117 firm. Łączna kwota, która popłynie do przedsiębiorców na promocję firmy poza Polską wyniosła 326,7 mln zł.

Jaka kwota i dla kogo?

To była już 6. edycja programu „Go to Brand. O pieniądze mogły się ubiega podmioty, których celem jest promocja marek produktowych z obszarów, które wytypowało Ministerstwo Rozwoju w w tzw. Branżowych Programach Promocji. Na liście preferowanych sektorów znalazły się: biotechnologia i farmaceutyki, części samochodowe i lotnicze, jachty i łodzie, meble, sprzęt medyczny, usługi prozdrowotne, żywność, budownictwo. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogły się ubiegać przedsiębiorcy to 425 670 zł. Wsparcie dla firmy wynosi do 85% wartości projektu. 15% wartości całego projektu to wkład własny wnoszony przez wnioskodawcę.

Na co można wydać dotację?

Przedsiębiorca zainteresowany inicjatywą „Go to Brand” może złożyć maksymalnie maksylanie trzy wnioski o przyznanie wsparcia w konkursie. Jednak każdy ze złożonych wniosków musi dotyczyć innej marki produktowej oraz wnioski muszą obejmować uczestnictwo w różnych branżowych programach. W zależności od rodzaju projektu przedsiębiorca może wnioskować o dofinansowanie m.in.:

– podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach (np. diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej)

– usług doradczych związanych z przygotowaniem do targów

– kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie

– transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach (np. zakup biletów, ubezpieczenie bagażu, koszty odprawy celnej, spedycji

– reklamy w mediach targowych

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*