Do jakiej kwoty może być wystawiona faktura VAT gotówkowa?

Do jakiej kwoty netto może być wystawiona faktura VAT gotówkowa, a od jakiej musi być przelew na rachunek bankowy?

Nie ma żadnych regulacji prawnych określających kwotę, do której podatnik jest zobligowany wystawić fakturę VAT. Zatem bez względu na to jakiej sumy dotyczy faktura, jak również czy zobowiązania wynikające z faktury płacone są przelewem czy gotówką, faktura VAT może być w każdym z tych przypadków wystawiona.

Oprócz sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz nie podlegających opodatkowaniu na fakturze VAT powinny się znaleźć: dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:

  • oznaczenie „FAKTURA VAT”;
  • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
  • NIP sprzedawcy i nabywcy;
  • dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury;
  • nazwę towaru lub usługi;
  • jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług;
  • stawka podatku.

Podstawa prawna

: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, póz. 535 ze zm.).

Przemysław Gogojewicz

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*