Gdzie kierować zwolnienie lekarskie po rozwiązaniu umowy o pracę?

Byłem zatrudniony w przedsiębiorstwie krócej niż 6 mc-y i doznałem urazu głowy. Przebywam na zwolnieniu lekarskim. Pracodawca rozwiązał ze mną umowę bez wypowiedzenia na podstawie prawnej – choroba trwa dłużej niż 3 mc-e, a pracownik był zatrudniony krócej niż 6 mc-y. Czy zwolnienie dalej kierować do ZUS? Nie mam jeszcze zdolności do pracy.

Jeżeli jest Pan niezdolny do pracy po ustaniu zatrudnienia, a niezdolność powstała w czasie podlegania zatrudnienia lub w krótkim terminie po jego ustaniu, w okresie podlegania ubezpieczeniu zachowuje pan prawo do zasiłku. Po ustaniu zatrudnienia płatnikiem zasiłku jest ZUS i to do niego pracodawca przekazuje dokumentację Pańską, natomiast kolejne zwolnienia lekarskie Pan przekazuje do ZUS.

kancelaria TWZ adw. Łukasz Wieszczeczyński
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska
www.adwokaci-twz.pl

Podstawa prawna:

Art. 6 – 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.)

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*