Recesja a globalizacja

Drugi raz opiniotwórczy dwumiesięcznik „Foreign Policy” i firma konsultingowa A.T. Kearney ogłosiły indeks globalizacji, oceniając tym samym 62 państwa pod względem ich integracji z gospodarką światową. Pod uwagę brane są czynniki polityczne, ekonomiczne oraz technologiczne, więc nic dziwnego, że klasyfikacja dotyczy tylko krajów wysoko rozwiniętych i tzw. rynków wschodzących. Polskę sklasyfikowano na 23 miejscu … a…

Rodzinna firma - sposób na recesję

John Reynolds jako nastolatek pracował w firmie rodziców, Reynolds Siding w Salem w stanie Wirginia. Firma należy do jego rodziny od ponad 30 lat Po ukończeniu college’u, zaczął szukać pracy. „Chciałem mieszkać w innym mieście, nie pracować już z moimi rodzicami”, powiedział 27-letni Reynolds. „Nie podobało mi się, że byli moimi szefami. Traktowali mnie jak…

Handel zabawkami online - sposób na zysk

Rynek sprzedaży zabawek online rośnie na zachodzie kilkaset procent rocznie. W Polsce ze świecą szukać firm, które sprzedają gadżety dla najmłodszych za pośrednictwem sieci. Dorośli po prezenty dla dzieci udają się do tradycyjnego sklepu lub do supermarketu. Rynek zabawek w krajach rozwijających się wykazuje dużą dynamikę wzrostu Już teraz szacuje się, że na akcesoria służące rozrywce…

Przedsiębiorstwo a rynki zagraniczne

Kiedy mówimy o rynkach zagranicznych, to zazwyczaj mamy na myśli eksport lub import rozmaitych produktów, surowców, materiałów, półfabrykatów itp. Jednakże na takie posunięcia decydują się zazwyczaj duże firmy lub te, które nie mogą znaleźć popytu na ich produkt w kraju krajowym. Nie każdy produkt Na decyzję o eksporcie wpływają takie czynniki jak trudności zbytu czy…

Strategie wchodzenia na rynek

Sposób, w jaki pojawimy się na rynku, czy zostaniemy zauważeni i jak zostanie potraktowany nasz produkt, może w znacznym stopniu wpłynąć na pozycję firmy na rynku w późniejszym czasie. Dlatego tak istotne są wcześniejsze rozpoznania poczynione w obrębie, w którym chcemy rozpocząć swoją działalność. Potrzebne do tego celu są badania marketingowe bądź też dobre wyczucie…

Wprowadzenie nowego produktu na rynek

Działanie marketingowe, związane także z wprowadzaniem i monitorowaniem „życia” produktu, można podzielić na dwie zasadnicze części: po pierwsze, dotyczy ono wyznaczania celów rynkowych przedsiębiorstwa oraz określenia grupy potencjalnych nabywców produktu firmy; po drugie, skomponowanie mieszanki marketingowej (tzw. Marketing mix) Zacznij od zbadania rynku Decyzje podjęte w tym zakresie przesądzają o typie strategii, charakterze promocji, wyborze…

Corporate banking szansą na niższe koszty

Polskie firmy maja niską świadomość możliwości usług jakie oferują im banki. Ponad połowa firm nie posiadała informacji na temat systemu pozwalającego na elektroniczną drogę kontaktu z ich bankiem, w efekcie jedynie nieliczne firmy korzystają ze zdalnych kanałów dokonywania operacji bankowych. Corporate banking zamiast home banking Produkty bankowości elektronicznej dla firm przyjmują najróżniejsze formy. W praktyce…

Venture Capital

Fundusze Venture Capital można zdefiniować jako kapitał inwestowany w przedsiębiorstwa na okres 3 – 7 lat, dostarczany przez indywidualnych inwestorów lub specjalistyczne firmy. Wstęp Wyrażenie venture capital jest często tłumaczone na język polski jako kapitał ryzyka, możemy jednak również użyć pojęcia kapitał przygody. Nie oznacza to bynajmniej, że venture capital to kapitał spekulacyjny, akceptujący ekstremalne…

Podatek od środków transportu

Nowością w 2003r. jest wprowadzona przez Ministerstwo Finansów deklaracja, którą muszą składać podmioty zobowiązane do płacenia podatku od środków transportu. Zmieniają się także terminy i sposoby jego uiszczania. Podatek od środków transportu Każdy właściciel ciężarówki, ciągnika siodłowego i balastowego, które razem z naczepą bądź przyczepą mają dopuszczalną masę całkowitą ponad 3,5 tony jest zobowiązany do…

Forfaiting – co to takiego?

Forfaiting jest prostym technicznie, akceptowanym na całym świecie instrumentem finansowania handlu zagranicznego, polegającym na dyskontowaniu lub redyskontowaniu przez bank wierzytelności z tytułu transakcji handlowych. Bank – forfaiter dyskontuje wierzytelności eksportowe zabezpieczone przez bank importera, dokonując wypłaty za wyeksportowany towar z potrąceniem tzw. odsetek dyskontowych. Forfaiting może być zastosowany, gdy importer i eksporter uzgodnią, że zapłata…

Faktoring w Polsce

W Polsce faktoring jest narzędziem finansowania działalności stosunkowo najmniej znanym co nie oznacza jednak, że mało popularnym. Często można się też spotkać z błędnym lub zawężonym rozumieniem jego istoty. Faktoring – wstęp Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się z pewnością praktyki nazywania faktoringiem niektórych usług związanych z obrotem wierzytelnościami, nie mających z nim zbyt wiele…

Podatek od spadków i darowizn

W momencie kiedy zostaniemy obdarowani spadkiem lub ktoś nam ofiaruje darowiznę jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek. Dotyczy to także zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zachowku. Podatek od spadków i darowizn W zależności od tego kto i co nam podaruje możemy się jednak przed podatkiem uchronić. I tak od praw autorskich, znaków towarowych, itp. nie zapłacimy podatku.…

Prawo pracy: kiedy urlop na żądanie

Od nowego roku obowiązuje wiele ważnych dla pracowników i pracodawców zmian w zakresie prawa pracy. Zmiany były tworzone z intencją stworzenia lepszych warunków i uelastycznienia rynku pracy. Od nowego roku nowości w prawie pracy Urlop na żądanie Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła pojęcie urlopu na krótką niedyspozycję. Tego typu urlop w wymiarze 4 dni w roku…

Winiecki: Polska gospodarka w przededniu wejścia do UE - raport

Zdaniem Jana Winieckiego, doradcy ekonomicznego WestLB Polska, nasz kraj znajduje się już „jedną nogą” w Unii Europejskiej – to skutkuje spadkiem ryzyka inwestycyjnego oraz wzmożonym popytem na polskie papiery skarbowe. Zapraszamy do przeczytania całego raportu. W gospodarce krajowej bez zmian W gospodarce krajowej bez zmian. Dynamika produkcji powoli rośnie – z naciskiem, jak w poprzednich…

Badania Deloitte&Touche: nielegalne transakcje odstręczają kontrahentów

Z badań przeprowadzonych przez Deloitte & Touche wynika, że 30 procent wiodących europejskich przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, samochodowego, budowlanego, materiałów budowlanych, stoczniowego, usług i maszyn technicznych, maszyn budowlanych i użyteczności publicznej nie wycofałoby się z inwestycji na nowych rynkach, gdyby podstawowa analiza ujawniła problemy dotyczące potencjalnego kontrahenta lub ogólnego środowiska gospodarczego. Badania Deloitte&Touche: Nielegalne transakcje…

Czy w Polsce mozna zawierać umowy przewidujące płatność w walucie obcej?

Wielu z nas spotkało sie z umowami zakładającymi płatności w walutach obcych. Czy takie zapisy w umowach są w ogóle legalne? Zobaczmy jak to reguluje polskie prawo. Wstęp W prawie polskim obowiązuje zasada walutowości wyrażona w art. 358 Kodeksu cywilnego (dalej „kc”). Zgodnie z nią, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, zobowiązania pieniężne na obszarze…