Handel zabawkami online - sposób na zysk

Rynek sprzedaży zabawek online rośnie na zachodzie kilkaset procent rocznie. W Polsce ze świecą szukać firm, które sprzedają gadżety dla najmłodszych za pośrednictwem sieci. Dorośli po prezenty dla dzieci udają się do tradycyjnego sklepu lub do supermarketu. Rynek zabawek w krajach rozwijających się wykazuje dużą dynamikę wzrostu Już teraz szacuje się, że na akcesoria służące rozrywce…

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa opiera się na pytaniu, „dlaczego?”. Mając dobra strategie wiesz jak umiejętnie stosować reklamę, jak manipulować cena, jak zmieniać w odpowiedni sposób wizerunek firmy itd. Gdy masz strategię wszystko wydaje się prostsze a wykorzystywanie potencjalnych środków do zarządzania firma wydaje się oczywiste. Ocena potrzeb konsumentów Twoim pierwszym i jednym z najważniejszych zadań jest gruntowne…

Jak uniknąć porażki w biznesie?

Jeśli w Twoim przedsięwzięciu sprawy idą źle pewnie sądzisz, że to wina braku pieniędzy, złej lokalizacji siedziby firmy, czy też niewłaściwego zarządzania. Jednak według E. Tysona przyczyną takiego stanu rzeczy jest osamotnienie właściciela. Osamotnienie właściciela sprawia, że zaczyna on stosować metodę prób i błędów, i często doznaje porażki. Tyson przestawia listę kroków, które pomogą Ci…

Burza mózgów

Przychodzi taki czas w firmie, kiedy dotychczasowe rozwiązania zawodzą, a konkurencja umacnia swą przewagę nad nami. Chcąc się czymś wyróżnić, zrobić coś oryginalnego, to, czego klienci oczekują najbardziej. Musimy zatem oderwać się od dotychczasowych obowiązków i pozwolić naszym mózgom i inteligencji, aby uwolnione od stworzonych przez nas samych standardów, mogły ująć innych swą kreatywnością. W…

Jak wybrać firmę windykacyjną?

Każda firma prowadząc swoją działalność, z dużym prawdopodobieństwem w bliższej lub dalszej przyszłości doświadczy problemów z nierzetelnym kontrahentem. Zazwyczaj bywają to problemy nieterminowego regulowania należności, a w skrajnych przypadkach spotkać się można z chęcią uniknięcia spłaty zobowiązań. Często firmy, szczególnie małe i średnie próbują rozwiązywać problem wykorzystując własne siły. Jednak brak praktycznej wiedzy i niejednokrotnie…

Przedsiębiorstwo a rynki zagraniczne

Kiedy mówimy o rynkach zagranicznych, to zazwyczaj mamy na myśli eksport lub import rozmaitych produktów, surowców, materiałów, półfabrykatów itp. Jednakże na takie posunięcia decydują się zazwyczaj duże firmy lub te, które nie mogą znaleźć popytu na ich produkt w kraju krajowym. Nie każdy produkt Na decyzję o eksporcie wpływają takie czynniki jak trudności zbytu czy…

Dziesięć najbardziej powszechnych błędów marketingowych

Oto lista najbardziej popularnych błędów popełnianych przez marketingowców. Dzięki niej unikniesz wpadek i skorzystasz z doświadczeń innych. Co prawda najlepiej człowiek uczy się na własnych błędach, ale czasami porostu lepiej ich unikać. Pamietaj, że… 1. Niesłuchanie klientów Większość nowych pomysłów pochodzi ze świata biznesu. Ale o tym czy dany pomysł się sprzeda zależy od konsumentów.…

Być kreatywnym w biznesie

Brak pomysłów w istotny sposób ogranicza rozwój firmy. Być może twojej firmie nie brakuje ani pieniędzy, ani wiedzy, ani technologii, czy tez dobrych pracowników i oddanych klientów ale właśnie wyczerpały się świeże, nowe pomysły. Zwiększ kreatywność Faktem jest, że żadnej firmie nie uda się osiągnąć sukcesu bez kreatywnego podejścia do marketingu, ponieważ w marketingu wszystko…

Sztuka motywacji pracowników

Dobry szef to taki, który tylko sobie znanymi sposobami umie zdobyć przychylność załogi, co do swoich pomysłów, a także zadbać o to, aby czuli się oni potrzebni i wartości, co w konsekwencji motywuje ich do bardziej prężnej pracy. Co to takiego, ta motywacja? Motywacja ma na celu ukierunkowanie zachowań jednostki tak, aby prowadziły do uzyskania…

Nieustanna analiza kosztów

Analiza kosztów dotyczy zarówno wszelkich wydatków związanych z działalnością firmy, jaki i kosztów jakości produktu czy usługi. Mierzenie kosztów jakości „Analiza kosztów jakości to mierzenie kosztów jakości i publikowanie rezultatów, jest to proces informacyjny stanowiący bazę do podejmowania przez menadżerów stosownych działań.” Celem analizy kosztów jest identyfikacja pozycji kosztów, które można obniżyć lub zlikwidować. Analiza…

Strategie wchodzenia na rynek

Sposób, w jaki pojawimy się na rynku, czy zostaniemy zauważeni i jak zostanie potraktowany nasz produkt, może w znacznym stopniu wpłynąć na pozycję firmy na rynku w późniejszym czasie. Dlatego tak istotne są wcześniejsze rozpoznania poczynione w obrębie, w którym chcemy rozpocząć swoją działalność. Potrzebne do tego celu są badania marketingowe bądź też dobre wyczucie…

Corporate banking szansą na niższe koszty

Polskie firmy maja niską świadomość możliwości usług jakie oferują im banki. Ponad połowa firm nie posiadała informacji na temat systemu pozwalającego na elektroniczną drogę kontaktu z ich bankiem, w efekcie jedynie nieliczne firmy korzystają ze zdalnych kanałów dokonywania operacji bankowych. Corporate banking zamiast home banking Produkty bankowości elektronicznej dla firm przyjmują najróżniejsze formy. W praktyce…

Venture Capital

Fundusze Venture Capital można zdefiniować jako kapitał inwestowany w przedsiębiorstwa na okres 3 – 7 lat, dostarczany przez indywidualnych inwestorów lub specjalistyczne firmy. Wstęp Wyrażenie venture capital jest często tłumaczone na język polski jako kapitał ryzyka, możemy jednak również użyć pojęcia kapitał przygody. Nie oznacza to bynajmniej, że venture capital to kapitał spekulacyjny, akceptujący ekstremalne…

Podatek od środków transportu

Nowością w 2003r. jest wprowadzona przez Ministerstwo Finansów deklaracja, którą muszą składać podmioty zobowiązane do płacenia podatku od środków transportu. Zmieniają się także terminy i sposoby jego uiszczania. Podatek od środków transportu Każdy właściciel ciężarówki, ciągnika siodłowego i balastowego, które razem z naczepą bądź przyczepą mają dopuszczalną masę całkowitą ponad 3,5 tony jest zobowiązany do…

Forfaiting – co to takiego?

Forfaiting jest prostym technicznie, akceptowanym na całym świecie instrumentem finansowania handlu zagranicznego, polegającym na dyskontowaniu lub redyskontowaniu przez bank wierzytelności z tytułu transakcji handlowych. Bank – forfaiter dyskontuje wierzytelności eksportowe zabezpieczone przez bank importera, dokonując wypłaty za wyeksportowany towar z potrąceniem tzw. odsetek dyskontowych. Forfaiting może być zastosowany, gdy importer i eksporter uzgodnią, że zapłata…

Faktoring w Polsce

W Polsce faktoring jest narzędziem finansowania działalności stosunkowo najmniej znanym co nie oznacza jednak, że mało popularnym. Często można się też spotkać z błędnym lub zawężonym rozumieniem jego istoty. Faktoring – wstęp Do takiego stanu rzeczy przyczyniły się z pewnością praktyki nazywania faktoringiem niektórych usług związanych z obrotem wierzytelnościami, nie mających z nim zbyt wiele…