Jak ustrzec się nieuczciwych kontrahentów?

Każdy prowadzący działalność gospodarczą ma do czynienia z wieloma przedsiębiorcami o niepewnej wiarygodności. Często powodzenie poważnych przedsięwzięć zależy od kontrahentów, których nie znamy. Pomyłka w wyborze partnera handlowego może skończyć się ogromnymi stratami. Jak więc ustrzec się… … przykrych niespodzianek w postaci nieuczciwości kontrahentów? Należy poświęcić trochę czasu i środków i sprawdzić wiarygodność osób, z…

Sprawdzamy kontrahenta

Prowadząc działalność gospodarczą należy pamiętać o zasadzie ograniczonego zaufania w stosunku do potencjalnych partnerów gospodarczych. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy coraz powszechniejsze stają się praktyki niewywiązywania się przez kontrahentów ze zobowiązań należy zachować szczególną ostrożność w doborze partnerów handlowych. Sprawdzenie kontrahenta powinno stać się regułą … dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Jak więc zweryfikować potencjalnego…

Outsourcing Windykacji

Prawie każda firma spotyka się z problemem opóźnień w regulowaniu zobowiązań kontrahentów czy wręcz braku zapłaty za dostarczony towar bądź usługę. Zdecydowana większość przedsiębiorców i służb finansowych w firmach różnej wielkości stara się rozwiązywać problem monitoringu i windykacji należności we własnym zakresie. W większości przypadków polega to na interwencyjnych czyli nie usystematyzowanych działaniach służb księgowych…

Jak wybrać firmę windykacyjną?

Każda firma prowadząc swoją działalność, z dużym prawdopodobieństwem w bliższej lub dalszej przyszłości doświadczy problemów z nierzetelnym kontrahentem. Zazwyczaj bywają to problemy nieterminowego regulowania należności, a w skrajnych przypadkach spotkać się można z chęcią uniknięcia spłaty zobowiązań. Często firmy, szczególnie małe i średnie próbują rozwiązywać problem wykorzystując własne siły. Jednak brak praktycznej wiedzy i niejednokrotnie…

Nieustanna analiza kosztów

Analiza kosztów dotyczy zarówno wszelkich wydatków związanych z działalnością firmy, jaki i kosztów jakości produktu czy usługi. Mierzenie kosztów jakości „Analiza kosztów jakości to mierzenie kosztów jakości i publikowanie rezultatów, jest to proces informacyjny stanowiący bazę do podejmowania przez menadżerów stosownych działań.” Celem analizy kosztów jest identyfikacja pozycji kosztów, które można obniżyć lub zlikwidować. Analiza…

Bezcenny zysk

Przychody, które uzyskujemy ze sprzedaży produktu nie są jedynymi, na które może liczyć każda zadomowiona na odpowiednim dla siebie rynku firma. Dodatkowo można mówić o przychodach uzyskiwanych z dewident, ze sprzedaży udziałów i papierów wartościowych, zyskach z prowizji od udzielonych pożyczek oraz odsetkach od nich i należności, w tym także zawarte są odsetki za zwłokę…

Płynność finansowa warunkiem przeżycia

Tytuł tegoż artykułu brzmi niczym reklama powietrza czy wody w odniesieniu do życia człowieka. Niestety nie jest to żart, bo rzeczywiście płynność finansowa przedsiębiorstwa umożliwia podjęcia jakichkolwiek działań związanych z produkcją i dystrybucją towarów. Żaden z kontrahentów nie zamierza związać się z firmą, która choć raz nie wywiązała się z umowy finansowej. Dlatego też warto…

Twoja kasa i środki zewnętrzne

O ile, co do posiadanych przez samych siebie środków nikt raczej nie ma złudzeń, o tyle obcy kapitał to ważny i często znaczący pod względem ilościowym, element wkładu w rozwój i działalność przedsiębiorstwa, zwłaszcza na początku jego powstawania. Kapitał własny Tworzony jest z wkładów właściciele czy też wspólników oraz z opłat udziałowców, akcjonariuszy za nabyte…

Jakie i za co podatki płacić musimy?

W zasadzie większość z nas wie, że podatek to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne, obejmujące wszystkich obywateli, choć w różnym stopniu w zależności od prowadzonej przez nich działalności, świadczenie pieniężne, które pobierane jest przez państwo poprzez różne jego organy, jak np. urzędy skarbowe czy gminy. Pośrednie i bezpośrednie podatki Możemy wyróżnić podatki z uwagi na…

Podatki bezpośrednie

Podatki bezpośrednie można podzielić na: podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych podatki majątkowe Podatek dochodowy o osób fizycznych Pierwszy z nich, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych wprowadzony został razem z ustawą Sejmu z dnia 26 lipca 1991 roku. Jednakże corocznie wprowadzane są poprawki do tej ustawy i z tego powodu…

Podatki pośrednie

Do podatków pośrednich zaliczamy: podatek od towarów i usług (zwany VAT) podatek akcyzowy cło Poprostu VAT Podatnikiem podatku od towarów i usług jest każdy, kto wykonuje czynności będące przedmiotem opodatkowania. Część podatników, jak wiadomo, jest jednak zwolniona z obowiązku podatkowego. Podatników podatku od towarów i usług dzielimy zatem na dwie grupy: podatnicy, którzy są płatnikami…

Ubezpieczenie firmy

Wielu przedsiębiorców zapomina lub nie chce pamiętać jaką ważną rzeczą jest ubezpieczenie firmy. Czasem jednak może przytrafić się nam jakieś nieszczęście, które w bezpośredni lub pośredni sposób może doprowadzić do bankructwa firmy. Samo ubezpieczenia to nie wszystko. Dlatego ważną sprawą jest ubezpieczenie naszego przedsiębiorstwa, ale w taki sposób, by w razie szkody zrekompensowało nam poniesione…

Dokumentowanie sprzedaży i zakupu - Rachunki i Faktury

Prowadzenie działalności i sprzedaż towarów lub usług wymaga od nas udokumentowania zarówno wobec urzędu skarbowego, jak i wobec konsumenta. Najczęściej stosuje się dokumenty w postaci rachunku lub faktury VAT. Podatnicy VAT nie korzystający ze zwolnień obowiązani są do wystawiania faktur VAT. Podatnicy korzystający ze zwolnień wystawiają rachunki. Faktury VAT Minimalny zakres informacji, jaki musi być…

Klient nasz Pan?

Już dawno przyjęło się twierdzenie, że aby firma przynosiła zyski należy dbać o klienta i zaspokajać jego potrzeby. Jak jednak te kwestie wyglądają w praktyce i czy wszyscy przedsiębiorcy się do nich stosują? Długofalowe zyski Wydawać by się mogło, że po wyprodukowaniu towaru czy usługi i sprzedaniu go z znacznym zyskiem firma odniosła sukces. Ważną…

Sztuka sprzedawania

Sprzedawanie jest sztuką, może też stać się pasją aby jednak stać się profesjonalistą trzeba posiąść pewne umiejętności. Ekspert w dziedzinie sprzedaży Tom Hopkins przywiązuje dużą wagę do umawiania się na spotkanie. Twierdzi on, że najlepszym sposobem do przekonania kogoś do kupna jest spotkanie się z nim twarzą w twarz. Aby zachęcić osobę do spotkania użyj…

Znajdowanie niszy w rynku

Z pewnością zdajesz sobie sprawę, że znalezienie niszy rynkowej i posiadanie dobrego pomysłu na firmę to dwa bardzo ważne czynniki, jednakże ani jeden ani drugi nie odgrywają kluczowej roli, gdy chodzi o przetrwanie twojej firmy. Osiągnięcie sukcesu w biznesie polega na dopasowaniu większej ilości elementów, o których mowa w tym artykule. Emocjonalny związek z produktem…