Podatek od spadków i darowizn

W momencie kiedy zostaniemy obdarowani spadkiem lub ktoś nam ofiaruje darowiznę jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek. Dotyczy to także zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności oraz zachowku. Podatek od spadków i darowizn W zależności od tego kto i co nam podaruje możemy się jednak przed podatkiem uchronić. I tak od praw autorskich, znaków towarowych, itp. nie zapłacimy podatku.…

Prawo pracy: kiedy urlop na żądanie

Od nowego roku obowiązuje wiele ważnych dla pracowników i pracodawców zmian w zakresie prawa pracy. Zmiany były tworzone z intencją stworzenia lepszych warunków i uelastycznienia rynku pracy. Od nowego roku nowości w prawie pracy Urlop na żądanie Nowelizacja kodeksu pracy wprowadziła pojęcie urlopu na krótką niedyspozycję. Tego typu urlop w wymiarze 4 dni w roku…

Winiecki: Polska gospodarka w przededniu wejścia do UE - raport

Zdaniem Jana Winieckiego, doradcy ekonomicznego WestLB Polska, nasz kraj znajduje się już „jedną nogą” w Unii Europejskiej – to skutkuje spadkiem ryzyka inwestycyjnego oraz wzmożonym popytem na polskie papiery skarbowe. Zapraszamy do przeczytania całego raportu. W gospodarce krajowej bez zmian W gospodarce krajowej bez zmian. Dynamika produkcji powoli rośnie – z naciskiem, jak w poprzednich…

Badania Deloitte&Touche: nielegalne transakcje odstręczają kontrahentów

Z badań przeprowadzonych przez Deloitte & Touche wynika, że 30 procent wiodących europejskich przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego, samochodowego, budowlanego, materiałów budowlanych, stoczniowego, usług i maszyn technicznych, maszyn budowlanych i użyteczności publicznej nie wycofałoby się z inwestycji na nowych rynkach, gdyby podstawowa analiza ujawniła problemy dotyczące potencjalnego kontrahenta lub ogólnego środowiska gospodarczego. Badania Deloitte&Touche: Nielegalne transakcje…

Czy w Polsce mozna zawierać umowy przewidujące płatność w walucie obcej?

Wielu z nas spotkało sie z umowami zakładającymi płatności w walutach obcych. Czy takie zapisy w umowach są w ogóle legalne? Zobaczmy jak to reguluje polskie prawo. Wstęp W prawie polskim obowiązuje zasada walutowości wyrażona w art. 358 Kodeksu cywilnego (dalej „kc”). Zgodnie z nią, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, zobowiązania pieniężne na obszarze…

Rezygnacja z usług banku wcale nie taka łatwa

Banki zachęcają do otwierania rachunków i korzystania ze swojej oferty. Jeśli jednak chcemy z usług banku zrezygnować, nie jest to wcale takie łatwe. Rezygnacja z usług banku wcale nie taka łatwa Banki zachęcają do otwierania rachunków i korzystania ze swojej oferty. Jeśli jednak chcemy z usług banku zrezygnować, nie jest to wcale takie łatwe. Wypowiedzenie…

Zasady ewidencji leasingu

Chcąc poprawnie ewidencjonować operacje rachunkowe związane z leasingiem należy mieć również na uwadze jego konsekwencje podatkowe. Leasing jako szczególna forma finansowania Leasing jest szczególną formą finansowania inwestycji, umożliwiającą inwestorowi korzystanie z dóbr inwestycyjnych, bez konieczności ich zakupu. Warunki leasingu mogą zostać dowolnie ustalone przez strony i są często wielowymiarowe. W praktyce charakter transakcji określa rodzaj…

Na co zwrócić uwagę przed zawarciem umowy leasingu?

Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingowej wymaga dogłębnego rozpoznania ofert i możliwości potencjalnego leasingodawcy. Jest to ważne z uwagi na to, że umowa leasingu wiąże strony czasami na wiele, można powiedzieć na dobre i na złe. Zanim podpiszesz Podejmowanie decyzji o zawarciu umowy leasingowej wymaga dogłębnego rozpoznania ofert i możliwości stawianych do dyspozycji klienta ze…

Leasing: Za i przeciw

Leasing ciągle budzi wiele kontrowersji. Dla wybrania tej formy finansowania nadal pozostają istotne warunki podatkowe rozliczania leasingu. Zalety i wady Wielość rodzajów leasingu utrudnia określenie zalet i wad generalnych leasingu. Z drugiej strony ma to swoją zaletę, gdyż każdy może dopasować formę do swoich potrzeb. Jest to tylko zależne od dobrej woli leasingodawcy i ewentualnie…

Podstawy leasingu

Korzystanie z leasingu stało się gospodarczą koniecznością w dobie rosnącej konkurencji. Rozwój leasingu jako formy finansowania potrzeb inwestycyjnych datuje się od lat pięćdziesiątych. Rozwój leasingu Korzystanie z leasingu stało się gospodarczą koniecznością w dobie rosnącej konkurencji. Coraz wyższe nakłady inwestycyjne na środki produkcji wysokiej techniki i coraz krótsze okresy inwestycji powodują ze strony przedsiębiorców duże…

Rodzaje leasingu

Na świecie rozwinęło się wiele form i rodzajów przeprowadzania transakcji leasingowych. Leasing finansowy i operacyjny Na świecie rozwinęło się wiele form i rodzajów przeprowadzania transakcji leasingowych. W warunkach polskiej gospodarki, która od dość krótkiego czasu tworzy podstawy funkcjonowania wolnego rynku w sferze pieniądza, kapitału, inwestycji, zaistniały formy tzw. leasingu kapitałowego i operacyjnego, które w naszej…

Sekurytyzacja należności leasingowych

Firmy leasingowe borykają się z brakiem kapitału na prowadzenie akcji leasingowej. Może sekurytyzacja należności jest sposobem na rozwiązanie problemów z płynnością finansową spółek leasingowych? Na czym polega transakcja sekurytyzacyjna Sekurytyzacja umożliwia na atrakcyjnych warunkach odzyskanie środków z aktywów firm leasingowych. Przy zastrzeżeniu, że aktywa te przynoszą określony dochód i są oddzielone pod względem prawnym i…

Opłacalność leasingu

Na opłacalność leasingu ma wpływ dużo czynników. Za każdym razem należy brać pod uwagę własną sytuację finansową obecną i przewidywaną wobec koniunktury na rynku oraz zmian w prawie podatkowym. Czy Leasing jest opłacalny? Na opłacalność leasingu ma wpływ dużo czynników. Za każdym razem należy brać pod uwagę własną sytuację finansową obecną i przewidywaną wobec koniunktury…

Sposoby wsparcia dla przedsiębiorczości

Rynek doradztwa dla przedsiębiorstw w Polsce rozwija się od wielu lat. Pomocą służą liczne firmy komercyjne, banki, które oprócz obsługi kredytowej oferują pomoc doradczą w określonym zakresie. Zakres pomocy i doradztwo Rynek doradztwa dla przedsiębiorstw w Polsce rozwija się od wielu lat. Pomocą służą liczne firmy komercyjne, banki, które oprócz obsługi kredytowej oferują pomoc doradczą…

Szukając środków dla rozwoju firmy

Skąd wziąć środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej? To pytanie często zadają sobie właściciele małych i średnich przedsiębiorstw. Najczęściej wykorzystywanym zewnętrznym źródłem finansowania nadal pozostają kredyty bankowe. Z uwagi na wysokie ryzyko zainteresowanie banków finansowaniem małych i średnich przedsiębiorstw okazuje się często ograniczone. Wiedzą to bardzo dobrze wszyscy przedsiębiorcy, którzy już kiedyś starali się o kredyt.…

Kto pomaga przedsiębiorcom?

Rynek doradztwa dla przedsiębiorstw w Polsce rozwija się od wielu lat. Pomocą służą liczne firmy komercyjne, banki, które oprócz obsługi kredytowej oferują pomoc doradczą w określonym zakresie. Zakres pomocy i doradztwo Rynek doradztwa dla przedsiębiorstw w Polsce rozwija się od wielu lat. Pomocą służą liczne firmy komercyjne, banki, które oprócz obsługi kredytowej oferują pomoc doradczą…