Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatek od wysokich odpraw

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego dokumentu, opodatkowaniu stawką 70 procent ulegają wszystkie odprawy i odszkodowania wypłacane menadżerom i pracownikom spółek, w których Skarb Państwa ma ponad 50 procent udziałów.

„Podstawowym celem ustawy jest przeciwdziałanie patologiom polegającym na przyznawaniu wyjątkowo wysokich odpraw oraz odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji członkom zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa” – napisano w komunikacie Kancelarii Prezydenta. Jak czytamy, w ocenie projektodawców ustawa powinna pozwolić na dostosowanie wysokości odpraw i odszkodowań do rozsądnych i uczciwych standardów.

Ustawa przewiduje, że jeśli odszkodowanie z tytułu zakazu pracy dla konkurencji przekroczy sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia, to nadwyżka będzie opodatkowana 70-procentowym podatkiem od dochodów osobistych. W przypadku rozwiązania umowy przed czasem, podwyższony podatek pobrany zostanie od części odszkodowania, która przekroczy trzymiesięczny okres wynagradzania.

Przepisy ustawy stosuje się do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 . Tego samego dnia ustawa wejdzie w życie.

Informacyjna Agencja Radiowa/IAR/prezydent.pl/wcześn./kd/gaj

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*