Przeciętna emerytura właściciela firmy to… 1657 zł

Składki na ZUS to problem, który dotyka każdą osobę prowadzącą biznes. Mimo, iż w ostatnich latach obciążenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrosły to przedsiębiorcy nie mogą liczyć na taki sam wzrost emerytur. O wysokim świadczeniu na starość osoby będące „na swoim” muszą zapomnieć.

W przeciwieństwie do pracowników, których składka emerytalna jest uzależniona od wysokości przychodu uzyskanego z tytułu zatrudnienia, przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania stałej składki na ubezpieczenie emerytalne. Od lutego przedsiębiorca odprowadza do ZUS (razem ze składką chorobową) dokładnie 1121,52 zł. Przelew na taką kwotę co miesiąc niezależnie czy przedsiębiorstwo generuje dochody stanowi istotny składnik firmowego budżetu. Jednocześnie wysokość składek nie przekłada się na wysokość emerytur. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, średnia wysokość emerytury w Polsce wynosi niewiele ponad 2 000 złotych. Grupą osób, których średnia wartość emerytury jest najniższa, są przedsiębiorcy prowadzący mikro i małe przedsiębiorstwa. Przeciętne emerytury właścicieli firm są o 18% niższe niż innych grup społecznych i wynoszą średnio 1 667 złotych…brutto. Dla porównania nauczyciel otrzymuje średnie świadczenie w wysokości 2200 zł a kolejarz 1907.

źródło: GUS

Składki rosną od lat

Kto jeszcze pamięta, że w 2011 roku właściciel firmy płacił 890 zł na ZUS. Dwa lata później suma składek przekroczyła już 1000 zł. Największy przyrost zanotowano po podniesieniu składki rentowej w roku 2012. Tuż po wygranych wyborach premier Donald Tusk zapowiedział w expose podniesienie składki rentowej. W błyskawicznym tempie (już miesiąc po zapowiedzi) sejmowa większość przegłosowała podwyżkę tej składki z 6% do 8%. Podniesienie o 33 proc. dotychczasowego obciążenia  skutkowało istotnym wzrostem składek płaconych od roku 2012. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wzrosły o 23%. Jak widać obciążenia wobec przedsiębiorców nie przekładają się na wysokość emerytur.

Jak rosły składki na ZUS?

źródło:opracowanie własne

Grzegorz Marynowicz

Bankier.pl