Zaległości firm sięgają już 31,5 mld zł

Rośnie zadłużenie polskich firm. Wartość zaległości przedsiębiorstw wobec partnerów biznesowych i banków zbliżyła się na koniec III kw. do 31,5 mld zł. Natomiast od lipca do września na kontach firm przybyło ponad 225 mln zł płatności przeterminowanych powyżej 30 dni, na min. 500 zł – wynika z danych Rejestru Dłużników.

Fot. BIG InfoMonitor i BIK

Najgorsza sytuacja panuje obecnie w trzech sektorach: górnictwo i wydobywanie, dostawa wody i gospodarka odpadami oraz transport i magazynowanie. To właśnie tam jest największy udział zadłużonych firm wobec banków i kontrahentów, odpowiedni 8,2 proc., 8,8 proc., 8,9 proc.

W ciągu trzeciego kwartału najbardziej powiększyły swoje nieregulowane zobowiązania handel i budownictwo. W handlu jest to już prawie 7,4 mld zł, a w budownictwie ponad 5,1 mld zł. W zestawieniu sektorów z największymi zaległościami między handlem a budownictwem znajduje się przemysł z kwotą 5,4 mld zł.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*