Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ostatni dzwonek, by zarejestrować swoją firmę w BDO. Kto i jak musi to zrobić?

Do końca roku większość przedsiębiorców musi się zarejestrować w BDO (baza danych o produktach i opakowaniach). Pozostało zaledwie kilka tygodni, aby to uczynić. Jednak jeśli ktoś spóźniłby się zaledwie o kilka dni, może spodziewać się kary nawet do miliona zł czy też aresztu. Dlatego wyjaśniamy, kto musi się zarejestrować w BDO oraz jak to zrobić. Także w roku 2020 ten obowiązek spoczywa na właścicielu firmy.

BDO

Co musisz wiedzieć o BDO? Fot. Pexels

Dotychczas swój wniosek złożyło zaledwie 156 tys. firm spośród 800 tys., których ten obowiązek dotyczy. Oznacza to, że blisko 70 proc. firm może o tym nawet nie wiedzieć. Nowy obowiązek wynika z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach, dzięki któremu będzie możliwe sprawdzenie, czy przedsiębiorcy właściwie gospodarują odpadami. Za prowadzenie bazy odpowiedzialny jest marszałek województwa.

Kto musi zarejestrować firmę w BDO?

Obowiązkiem rejestracji w systemie BDO obarczone są firmy, które w swojej działalności:

 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;
 • wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Natomiast podmiotami, które są zwolnione z rejestracji w BDO to:

 • osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne;
 • podmioty, które na własnym gruncie stosują komunalne osady ściekowe do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz;
 • podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych;
 • podmioty, które transportują wytworzone przez siebie odpady;
 • podmioty, które są wyłącznie wytwórcami odpadów komunalnych;

Przeczytaj! Kogo i od kiedy obowiązują nowe kasy fiskalne?

Oznacza to, że nowy obowiązek nie dotyczy tylko dużych przedsiębiorców, ale również małe firmy. Istnieje jednak możliwość potwierdzenia, czy faktycznie taki obowiązek ciąży na danym przedsiębiorstwie. Wystarczy wejść do Rejestru BDO, a następnie postępując zgodnie z poleceniami podanymi na stronie, wypełnić ankietę. Warto przy tym pamiętać, jak podkreśla Ministerstwo Klimatu, wyniki pochodzące z rejestru mają tylko charakter informacyjny. Aby potwierdzić swój obowiązek w 100 proc., należy skontaktować się z właściwym Urzędem Marszałkowskim.

Jednak w wyniku licznych wątpliwość kto musi zarejestrować się w BDO, na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), wydane zostało objaśnienie Ministra Klimatu, które ma usystematyzować wiedzę nt. grup podmiotów niepodlegających obowiązkowi rejestracji w Bazie danych o odpadach. Więcej o tym przeczytasz tutaj. 

Wpis do Rejestru-BDO

Dla wytwórców odpadów obowiązek uzyskania wpisu do rejestru stanowiącego część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (dalej „BDO”*) jest związany z obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Podmioty zwolnione całkowicie z ewidencji odpadów nie podlegają wpisowi do Rejestru-BDO. Wytwórcy odpadów objęci częściowymi zwolnieniami z prowadzenia ewidencji odpadów (ewidencja uproszczona**) są obowiązani uzyskać wpis do Rejestru-BDO.

Przeczytaj! Absurdy BDO. Przedsiębiorcy nie kryją oburzenia

Jak zarejestrować firmę w BDO?

Aby móc zarejestrować swoją firmę w BDO, wystarczy wypełnić wniosek dostępny na stronie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Następnie dokument należy złożyć w urzędzie marszałkowskim, właściwym ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Można dokonać rejestracji także drogą elektroniczną.  Na dopełnienie tej czynności przedsiębiorcy mają czas to 31 grudnia 2019 roku. Warto także pamiętać, że urząd ma czas do 30 dni od dnia złożenia wniosku na wprowadzenie podmiotu do rejestru.

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

* osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
* wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
* za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
* przez platformę ePUAP

Przedsiębiorca, który wybrał opcję zapisania się do rejestru elektronicznie może skorzystać z instrukcji dla użytkownika przygotowanej przez Instytut Ochrony Środowiska. Pamiętaj jednak, że wniosek online będzie można jednak złożyć/wysłać dopiero od 1 stycznia 2020 roku do tego czasu będzie to wniosek roboczy.

Warto jednak pamiętać, że obecność w rejestrze nie jest bezpłatna. Przedsiębiorca (jeśli nie został zwolniony, zgodnie z art. 57 ustawy o odpadach) będzie musiał ponieść opłatę rejestrową/roczną w wysokości:

 • 100 zł – Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 10 pracowników oraz jego obrót netto nie przekroczył 2 mln euro)
 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy

Sprawdź! Milionowa kara dla firm za torbę foliową

Gdy nie zdążysz z rejestracją w BDO

Spóźnialscy mogą mieć wiele problemów. Ustawodawca przygotował bardzo dotkliwe kary w postaci sankcji finansowych, ale także aresztu, a dokładniej:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
 • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Zmartwiona 7 sty 2020 (14:03)

A ja złożyłam wniosek na poczatku grudnia. Minęło już 30dni i nadal nie dostałam pisma z hasłem i loginem...:(