Dochód CIT

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(t. jedn. Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)

Zakres definicji:

Odliczenia od dochodu czy przychodu przysługujące osobom fizycznym to gąszcz przepisów. Kilka ulg w niemal dziecięciu odmianach odliczanych w ramach praw nabytych w oparciu o wielokrotnie nowelizowane przepisy przejściowe to dowód na to, że prostota systemu podatkowego nie jest najmocniejszą stroną polskiego fiskusa.

Dla odliczeń ważna jest również lista organizacji pożytku publicznego. Jednak odliczeniu mogą podlegać tylko wpłaty na rzecz tych organizacji, które w dniu dokonania wpłaty, a nie w dniu złożenia rozliczenia rocznego, były organizacjami pożytku publicznego.

Wersje historyczne:

Przed 10.03.1992 r.
Brak wersji historycznej.

Inne definicje