Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Skąd pieniądze na założenie własnego biznesu w 2019 roku?

Brak pieniędzy na start to jedna z najczęściej wskazywanych barier przez osoby myślące o założeniu własnego biznesu. Z roku na rok przybywa nowych możliwości pozyskania finansowania dla młodej firmy. W roku 2019 nie zabraknie programów oraz inicjatyw, które skierowane są do początkujących przedsiębiorców szukających finansowego zastrzyku na start. Od bezzwrotnych dotacji przez atrakcyjne pożyczki aż po akceleratory, fundusze VC czy rządowe programy dla start-upów. Oto gdzie można zapukać po pieniądze na własny biznes w roku 2019.

Fot. YAY Foto: skąd pieniądze na założenie firmy w 2019 roku?

Bezzwrotne 25 tys. zł na założenie firmy

Jedną z najbardziej popularnych form wsparcia młodego biznesu są bezzwrotne dotacje z urzędu pracy. W ciągu ostatnich 10 lat poszczególne ekipy rządowe na ten instrument wsparcia przeznaczyły ponad 7,3 mld zł. Kwota ta trafiła do ponad 460 tys. bezrobotnych, którzy założyli swoje pierwsze biznesy. Wysokość bezzwrotnej dotacji uzależniona jest od parametru, jakim jest poziom przeciętnego wynagrodzenia. Kwota wsparcia wyliczana jest jako 6-krotność tego wskaźnika. W roku 2018 bezrobotny mógł się maksymalnie ubiegać o kwotę 25 629,06 zł. W roku 2019 poziom ten nieznacznie wzrośnie. O bezzwrotną dotację ubiegać się mogą osoby bezrobotne, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej oraz nie korzystały z innej formy wsparcia. Więcej o tym, jak pozyskać dotację z urzędu pracy przeczytasz tutaj.

Szukasz kapitału na założenie firmy? Oto skąd wziąć pieniądze w 2020 roku

91 tys. zł na start

Dotacje to najbardziej popularna forma wsparcia, ale nie jedyna. Od kilku lat Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizują program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Inicjatywa przeznaczona jest dla studentów, absolwentów oraz bezrobotnych daje możliwość uzyskania atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki. Od 1 grudnia 2018 r. maksymalna kwota pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 91 604,00 zł, zaś na utworzenie miejsca pracy 27 481,20 zł. Jest to skutkiem zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2018 r. Pieniądze pożyczane są młodej firmie na maksymalnie 7 lat. Zastrzyk gotówki oprocentowany jest na poziomie 0,25 stopy redyskonta weksli NBP, a więc obecnie 0,44 proc.w skali roku.

Od początku wdrażania Programu do 31.10.2018 r. udzielono 4 268 pożyczek na kwotę 272 750 045,85 zł. W roku 2018 r. udzielono wsparcia w wysokości 38 540 652,48 zł, natomiast do dyspozycji u pośredników finansowych, udzielających pożyczek w ramach programu „Pierwszy biznes — wsparcie w starcie”, pozostaje jeszcze prawie 7 mln zł. W najbliższym czasie BGK planuje uruchomić kolejny przetarg na wybór pośrednika finansowego, który będzie udzielał pożyczek w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Na 2019 r. zaplanowano pulę ok. 30 mln zł. środków finansowych z Funduszu Pracy.

Nawet 800 tys. zł dla start-upu

Jeśli masz pomysł na innowacyjny produkt bądź usługę i chcesz otworzyć firmę w województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim lub warmińsko-mazurskim to właśnie dla Ciebie są Platformy startowe. Tak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do udziału w drugiej edycji Platform startowych. Organizatorzy podkreślają, że na początku młody pomysłodawca nie może liczyć na pieniądze, ale pomoc, mentoring i wsparcie, którego efektem będzie spójny biznesowy plan. Po etapie inkubacji najlepsze projekty mają szansę pozyskać nawet 800 tys. dotacji na rozwój projektu.

Poszczególne Platformy Startowe przyjmowanie wniosków rozpoczęły 2 stycznia tego roku. Do pilotażowej edycji programu Platform startowych zgłosiło się 2200 pomysłodawców. Po wstępnej selekcji do kolejnego etapu zakwalifikowanych zostało 210 projektów. Ich autorzy przez ponad 12 miesięcy wspólnie z ekspertami pracowali nad doprecyzowaniem modelu biznesowego, przygotowaniem strategii sprzedaży czy pomysłami na marketing. Finalnie dotację na wprowadzenie projektu w życie otrzymały 103 młode firmy. Do start-upów popłynęło łącznie blisko 80 mln zł. Ich listę można znaleźć tutaj.

250 tys. zł na skalowanie biznesu

Inicjatywa Scale Up to jeden z programów towarzyszących programowi Start In Poland, którego celem jest wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć. W ramach szerokiego programu akceleracyjnego start-upy mogą pozyskać finansowanie sięgające 250 tys. zł. Oprócz pieniędzy polscy innowatorzy zyskują także dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz eksperckie wsparcie mentorów i praktyków. Weryfikacją pomysłów, przyznawaniem środków oraz pracą z pomysłodawcami zajmują się inkubatory wyłonione konkursach. To one wspólnie ze spółkami Skarbu Państwa, funduszami venture capital/seed przeprowadzają młodych pomysłodawców przez drogę od pomysłu do finalnego produktu z szansami na rynkowy sukces. Niektóre inkubatory już zakończyły realizację programu, ale informacji o naborach w ramach drugiej edycji ScaleUp pomysłodawcy mogą szukać na stronach inkubatorów: ScaleUp MITEF Poland, Pilot Maker, Space3ac, Startup Spark, KPT ScaleUp, HugeThing, Gammarebels, Impact Poland, AIP IndustryLab, FundingBox.

PFR Biznest FIZ

Platformy Startowe to atrakcyjna forma wsparcia dla start-upów, ale nie jedyna. Polski Fundusz Rozwoju przygotował kilka innych inicjatyw. Jedną z nich jest PFR Biznest FIZ. W ramach tego programu zastrzyk gotówki mogą pozyskać firmy na wczesnym etapie rozwoju. Finansowanie udzielane jest poprzez pośredników finansowych (fundusze koinwestycyjne), współpracujących i koinwestujących z Aniołami Biznesu. Łączna kwota inwestycji w pojedynczą spółkę do 4 mln PLN w proporcji 50 proc. wkładu pośrednika finansowego (fundusz koinwestycyjny) / 50 proc. wkładu Aniołów Biznesu. Aniołowie Biznesu, dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces. Do realizacji tego programu PFR wybrał następujące fundusze: Next Road Ventures, Pomerangels, Cofounder Zone, Black Swan, Kogito Ventures, SILBA.

PFR Starter FIZ

Do start-upów znajdujących się na najwcześniejszym etapie rozwoju, a więc inkubacji lub startu skierowany jest program PFR Starter FIZ. Finansowego wsparcia udzielają wybrane przez PFR podmioty. Pojedyncza kwota inwestycji w start-up może wynieść od 1 do 3 mln zł łącznie z wkładem prywatnym. PFR Starter FIZ wyłożyć maksymalnie 80% potrzebnych środków. Pozostałą kwotę muszą dołożyć podmioty prywatne. Niedawno PFR opublikowała listę funduszy, które zajmą się realizacją programu PFR Starter FIZ. Należą do nich: ArkleyBrinc, EEC Magenta Starter, Ventures For Earth, Tar Heel Capital Pathfinder, KnowledgeHub, Xevin VC, bValue, Biomed Innovations

PFR Otwarte Innowacje FIZ

Fundusz PFR Otwarte Innowacje jest z kolei skierowany do spółek realizujących projekty w formule otwartych innowacji. Pozyskany kapitał może być przeznaczony na potrzeby m.in. uzyskania certyfikacji wyników prac B+R, budowy wersji demonstracyjnej lub prototypu, kontynuacji prac B+R celem ich wdrożenia oraz akceleracji już ukończonych/pozyskanych prac B+R. Finansowanie udzielane jest poprzez fundusze venture capital przy zaangażowaniu środków inwestorów prywatnych (np. przedsiębiorstwa branżowe), którzy mogą wspólnie z funduszem venture capital pomóc w walidacji rozwijanej technologii oraz dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom wspólnie dostarczać spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco szanse na ich komercyjny sukces. Przeciętna wartość inwestycji w spółkę od 5 mln do 60 mln PLN (max. 20% budżetu inwestycyjnego w jedną spółkę), 60% to wkład PFR Otwarte Innowacje FIZ, 40 proc. wkład prywatny. Do realizacji tego programu PFR wybrał następujące fundusze: APER Ventures, Montis Capital.

PFR KOFFI FIZ

Czwartym programem PFR skierowanym do startupów jest Fundusz PFR KOFFI FIZ. Ta inicjatywa przeznaczona jest dla podmiotów na etapie wzrostu i ekspansji o dużym potencjale rynkowym. Środki na rozwój przekazują wyłonieni przez PFR pośrednicy, którzy dzięki swojemu doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom dostarczają spółkom tzw. smart money, zwiększając znacząco ich szanse na komercyjny sukces. Przeciętna kwota inwestycji w spółkę wyniesie od 1 mln do 60 mln PLN (50% PFR KOFFI FIZ / 50 proc. środki prywatne). Realizacją programu zajmą się fundusze: Finch Capital, Cogito Capital Partners, Innovation Nest.

Po pieniądze do Anioła Biznesu

Anioły Biznesu to przedsiębiorcy, którzy inwestują w małe i średnie przedsiębiorstwa na etapie ich powstawania (start-up) bądź we wczesnej fazie rozwoju. Dbając o dyskrecję i anonimowość stają się współwłaścicielami firm w zamian za wniesiony do nich kapitał. Przedsięwzięcia, w które inwestują muszą się charakteryzować dużym potencjałem wzrostu. Z zainwestowanych środków business angels oczekują bowiem ponadprzeciętnych zysków. Nie tak dawno sprawdziliśmy wybrane sieci aniołów biznesu działające w Polsce. Jest ich pięć: Amber Invest, Lewiatan Business Angels, Polban, Wschodnia Sieć Aniołów Biznesu oraz Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu. Co oferują, na jakich zasadach? Odpowiedź znajdziesz tutaj.

Fundusze zalążkowe oraz fundusze Venture Capital

Niezmiennie na rynku finansowania star-tupów dostępna jest oferta prywatnych funduszy, które w zamian za udziały w spółce decydują się ją zasilić kapitałem na rozwój. W zależności od momentu wejścia kapitałowego fundusze możemy podzielić na seed (zalążkowe) oraz typowe Venture Capital. Fundusze mają bardzo różne profile działalności, przedziały inwestowanych środków oraz branże, którymi się interesują. Na portalu MamBiznes.pl dostępny jest najbardziej aktualny katalog funduszy działających na polskim rynku. Przeglądaj bazę funduszy VC.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
wiligina 15 lip 2020 (20:05)

Dla mnie sprawdzone są te pożyczki Open Cash, szybko, rzetelnie, sprawdzona firma . Pożyczka pozabankowa ale pewna