Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak sprawdzić kontrahenta? Różne sposoby bez wychodzenia z domu

Współpraca z innym przedsiębiorcą może przynieść naszej firmie dużo dobrego, ale nie zawsze. Zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja o współpracy warto dokładnie sprawdzić kontrahenta. Przedstawiamy różne bezpłatne sposoby kontroli przedsiębiorców, bez wychodzenia z domu.

Fot. thetaXstock

Szukając informacji o firmie w jednej z wyszukiwarek internetowych, zapewne wielu przedsiębiorców natrafi na reklamy usług detektywistycznych. Jednak w rzeczywistości nie ma konieczności sięgania, aż po tak ciężkie i – co więcej – drogie środki. Wynika to z tego, że wiele informacji z łatwością można znaleźć siedząc wygodnie na kanapie w domu w zaledwie kilka minut.

CEIDG

Jednym z najprostszych sposobów na sprawdzenie przedsiębiorcy jest baza CEIDG. Jednak w tym przypadku można sprawdzić tylko osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne.

Wykorzystując bazę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy znać jeden z parametrów: imię i nazwisko, adres, albo numer NIP, czy REGON. Warto jednak zauważyć, że wpisując adres, wyświetlona zostanie lista wszystkich przedsiębiorców zarejestrowany przy tym adresie.

Informacje, które można znaleźć są to:

 • data rozpoczęcia działalności
 • adres
 • e-mail (jeśli nie został zastrzeżony)
 • status (aktywny, zawieszony)
 • rodzaje działalności gospodarczej
 • dane pełnomocników
 • spółki cywilne, których wspólnikiem jest dany przedsiębiorca.

Biała Lista

Od września 2019 roku można korzystać z zupełnie nowego rozwiązania, jakim jest tzw. biała lista, w celu sprawdzenia kontrahenta. Lista jest prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”). Dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dzięki tej bazie można znaleźć szereg informacji, pozwalających sprawdzić kontrahenta. Z białej listy można dowiedzieć się m.in.

 • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
 • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • status podmiotu:
 • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
 • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Wyszukiwarka KRS

Ten sposób pozwala na sprawdzenie kontrahenta, który działa w formie spółki prawa handlowego, czyli: sp. jawna, sp. partnerska, sp. komandytowa, sp. komandytowo-akcyjna, sp. z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Wszystkie niezbędne informacje o nich można znaleźć w wyszukiwarce Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu wystarczyć znać informacje takie jak NIP, KRS, REGON itp. Istotne jest jednak, że jeśli liczba wyników przekracza 100, to na stronie nie wyświetlą się, żadne wyniki.

Jakie informacje znajdziesz w KRS? Wśród nich można znaleźć informacje o adresie, formie działalności, numerze identyfikacyjnym, dacie wpisu bądź wykreślenia. Ponadto będzie można przeanalizować, jak zawarte informacje  w KRS ulegały zmianie. Jednak jest kilka ważnych danych na, które należy zwrócić uwagę. Należą do nich:

 • sposób reprezentacji
 • wysokość kapitału zakładowego
 • informację o likwidacji
 • data składanych sprawozdań finansowych (powinno być co roku)

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.